Notiser 491Curt Allan Rudolf Littorin avled 17 jan. 1981. Han var född 13 aug. 1925 i Stockholm, avlade stud. ex. 1944 och jur. kand. ex. 1952 i Stockholm. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm och blev ledamot av samfundet 1959.

 

Sune Siggesson Rahmqvist avled 22 jan. 1981. Han var född 31 dec. 1913 i Vaxholm, avlade stud. ex. 1934 och jur. kand. ex. 1953 i Uppsala. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Malung till. 1962, då han började driva verksamheten i Västerås. Han blev ledamot av samfundet 1960.

 

Percy Anton Theodor Ahnhem avled 24 jan. 1981. Han var född 23 nov. 1904 i Karlskrona, avlade stud. ex. 1923 och jur. kand. ex. 1928 i Uppsala. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm och blev ledamot av samfundet 1945.

 

Eric Algot Ljunggren avled 26 jan. 1981. Han var född 27 dec. 1902 i Nyköping, avlade stud. ex. 1921 och jur. kand. ex. 1927 i Uppsala. Efter tingstjänstgöring blev han 1933 assessor vid rådhusrätten i Nyköping. 1962 blev han rådman där.

 

Gösta N:son Nissberg avled 1 febr. 1981. Han var född 2 jan. 1907 i St. Köpinge, Malmöhus län, och avlade jur. kand. ex. 1954. Efter genomgången polischefskurs förordnades han 1965 till polisassessor och sedermera till polisintendent.

 

Sven Bertil Ankar avled 13 febr. 1981. Han var född 19 dec. 1907 i Halmstad, avlade stud. ex. 1927 och jur. kand. ex. 1934 i Lund. Efter tingstjänstgöring tjänstgjorde han som stadsfiskal i Skellefteå och Boden. 1952 tillträdde han tjänsten som landsfogde i Jönköping och från 1965 var han länspolischef i Jönköpings län.

 

Arvid Fredrik Ribbing avled 14 febr. 1981. Han var född 6 juli 1908 i Ekeby, Örebro län, avlade stud. ex. 1926 och jur. kand. ex. 1932 i Stockholm. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt där han blev assessor 1949 och hovrättsråd 1952. Åren 1961 — 66 var han häradshövdning i Sollentuna och Färentuna domsaga. 1966 blev han hovrättslagman i Svea hovrätt.

 

Stig Axelsson Hultqvist avled 20 febr. 1981. Han var född 7 sept. 1916 i Lund, avlade stud. ex. 1934 och jur. kand. ex. 1940 i Lund. Efter tingstjänstgöring var han ombudsman vid AB Åtvidabergs Industrier åren 1941-47. Därefter ägnade han sig åt advokatverksamhet i Linköping och blev ledamot av samfundet 1950.

 

Axel Gustaf Bertil Heijdenberg avled 3 mars 1981. Han var född 1 sept. 1903 i Örebro, avlade stud. ex. 1921 och jur. kand. ex. 1926 i Uppsala. Efter tingstjänstgöring var han under fem år stadsnotarie i Örebro. 1929 blev han assessor vid Örebro rådhusrätt och 1948 blev han rådman där.

 

Sten Theodor Stensson Ankarcrona avled 14 mars 1981. Han var född 10 okt. 1904 i Stockholm, avlade stud. ex. 1923 och jur. kand. ex. 1930 i Stockholm. Efter tingstjänstgöring började han 1937 advokatrörelse i Stockholm och blev ledamot av samfundet 1938. Han var styrelseledamot, vice ordförande och ordförande i ett flertal industriföretag. 1975 blev han hedersledamot i Sveriges fastighetsägareförbund och 1978 hedersordförande i Stockholms Fastighetsägareförening efter mer än 40 års arbete inom bland annat dessa båda organisationer, senast som ordförande.