742 PersonalnotiserRegeringsrätten. Regeringen har
    24 sept. 1981 till e.o. reg. rättssekr. förordnat e. reg.rättssekr:a Kenneth Sundlöf, Birgitta Ganting, Peter Sjöberg och Claes Jonson,
    s. d. till e. reg.rättssekr. förordnat t. f. reg.rättssekr:a Lars Göthberg, Gunilla Wahlström Lengquist, Barbro Lundholm, Suzanne Knöös-Björkman och Peter Bruce samt
    s. d. förordnat ass. i kammarrätten i Sundsvall Jan-Åke Larsson och byrådir. vid patent- och registreringsverket Anders Hagman att inneha långtidsvik. på tjänster som reg.rättssekr.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    1 okt. 1981 till assessorer förordnat, i Svea hovr. fisk:a Thomas Adlercreutz, Lars Å. Eklund, Christer Fallenius, Michael Koch och Gunilla Persson, i Göta hovr. fisk:a Peter Sundström, Bertil Österberg och Kerstin André, i hovr. över Skåne o. Blekinge fisk:a Magnus Göransson, Roland Wahlfrid och Nils Gerleman samt i hovr. f. Västra Sverige fisk. Urban Nyström samt
    29 okt. 1981 utnämnt rådm. i Malmö tr Ingrid Berg att vara hovr råd i hovr. över Skåne o. Blekinge.

 

Kammarrätterna. Regeringen har
    17 sept. 1981 utnämnt skattedir. vid riksskatteverket, kammarrättsrådet i kammarrätten i Göteborg Ulla Wadell att vara kammarrättslagman i kammarrätten i Sthlm samt
    1 okt. 1981 till assessorer förordnat, i kammarrätten i Sthlm fisk:a Niclas von Oelreich, Anders Klange och Per Sjöblom, i kammarrätten i Gbg fisk:a Eva Setterberg, Carl Henrik Nordell, Jan Multan, Göran Bodin, Magnus Andersson och Göran Sjöbeck samt i kammarrätten i Sundsvall fisk. Stig Tärnvik.

 

Tingsrätterna. Regeringen har
    29 okt. 1981 utnämnt t. f. lagm. i Jönköpings tr, hovr.rådet i Göta hovr. Christer Wibling att vara lagm. i tr,
    s. d. utnämnt t. f. lagm. i Umebygdens tr, rådm. i Umeå tr Sture Hedberg att vara lagm. i Umeå tr,
    s. d. förordnat rådm. i Uddevalla tr Bo Enderstein att inneha långtidsvik. på tjänsten som lagm. i Åmåls tr,
    s. d. förordnat rådm. i Bollnäs tr Gunnar Sjövall att inneha långtidsvik. på tjänsten som lagm. i Hudiksvalls tr,
    s. d. utnämnt rådm. i Eskilstuna tr Claes Levin att vara chefsrådm. i tr,
    s. d. utnämnt rådm. i Uppsala tr Einar Malmberg att vara chefsrådm. i tr samt
    s. d. utnämnt ass. i Svea hovr. Ingvar Gunnarson att vara rådm. i Sthlms tr.

 

Länsrätterna. Regeringen har
    29 okt. 1981 utnämnt länsåkl. för speciella mål Anders Nordenadler att vara lagm. i lr i Kalmar län,
    s. d. utnämnt extra rådm. i lr i Kalmar län Erland Carlstoft att vara rådm. i lr,
    s. d. förordnat länsrättsass, i lr i Kalmar län Lorentz Bjurgert att vara rådm. i lr,
    s. d. utnämnt länsrättsass. i lr i Hallands län Bruno Martinsson att vara rådm. i lr,
    s. d. utnämnt extra rådm. i lr i Kristianstads län Ingvar Tunel att vara rådm. i lr samt
   s.d förordnat ass. i kammarrätten i Gtb Jarl Åkesson att vara rågm. i   Kristianstads län.

 

Hyresnämnderna. Regeringen har
    29 okt. 1981 förordnat ass. i hovr. f. Nedre Norrland Bo Malmgren att vara hyresråd i hyresnämnden i Sthlm.

 

Åklagarväsendet. Regeringen har
    10 sept. 1981 förordnat kammaråkl. i Sthlms åkl.dt Bo Skarinder att vara länsåkl. i Sthlms och Gotlands län samt
    24 sept. 1981 utnämnt kammaråkl. i Sthlms åkl.dt Solveig Riberdahl att vara chefsåkl. i dt.
    Riksåklagaren har
    30 sept. 1981 förordnat kammaråkl. i Sthlms åkl.dt Claes-Erik Edlund att vara chefsåkl. i Handens åkl.dt.