Folketingets ombudsmand
Folketingets ombudsmand Lars Nordskov Nielsen har trukket sig tilbage og har overtagetet professorat i forvaltningsret ved Københavns universitet.
    Som ny ombudsmand har folketinget valgt dr. jur. Niels Eilschou Holm. Den nyeombudsmand er født i 1937 og har været ansat i justitsministeriet, hvor han blevafdelingschef i 1979. Han har været lektor ved Københavns universitet og har deltaget iinternationalt udvalgsarbejde.
K.F.

 

 

Højesteret
Højesteretspræsident Mogens Hvidt fylder 70 år den 7. november 1981 og trækker sigtilbage fra sin stilling med udgangen af november måned.
    Som ny præsident er udnævnt højesteretsdommer Peter Christensen. Den nye højesteretspræsident er født i 1921 og blev efter juridisk embedseksamen ansat i justitsministeriet, hvor han blev afdelingschef i 1967. Han var årene 1965—67 konstitueret som cheffor fængselsvæsenet. I 1968 blev han politidirektør i København og i 1975 dommer ihøjesteret.
    Som ny højesteretsdommer er udnævnt landsdommer Hans Kardel. Den nye højesteretsdommer er født 1930 og blev efter embedseksamen i 1952 ansat i justitsministeriet.Han blev dommer i Københavns byret i 1967 og i Østre landsret i 1976. Han ernæstformand i Den Danske Dommerforening.
K. F.