Personalnotiser 265Erik Åke Lars Victor Thomasson avled 2 aug 1981. Han var född 16 maj 1901 i Stockholm, avlade stud.ex. 1919 och jur.kand.ex. 1925 i Stockholm. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt där han blev assessor 1934 och hovrättsråd 1939. 1945 blev han häradshövding i Västerbottens västra domsaga.

 

Kurt Arning avled 5 aug. 1981. Han var född 28 juli 1892 i Kristianstad, avlade stud.ex. 1910 och jur.kand.ex. 1915 i Uppsala. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Göteborg och blev ledamot i samfundet 1920.

 

Gustaf Gilis Adolf Carl Berencreutz avled 6 aug. 1981. Han var född 3 april 1890 i Stockholm, avlade stud.ex. 1908 och jur.kand.ex. 1914 i Uppsala. Efter tingstjänstgöring började han i Helsingborgs rådhusrätt, där han blev assessor 1918 och rådman 1947.

 

Henry Fredrik Friberg avled 8 aug. 1981. Han var född 3 juni 1902 i Uddevalla, avlade stud.ex. 1920 och jur.kand.ex. 1927 i Lund. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Uddevalla och blev ledamot av samfundet 1934.

 

Johan Fredrik Ramberg avled 21 aug. 1981. Han var född 14 febr. 1901 i Göteborg, avlade stud.ex. 1919 och jur.kand.ex. 1922 i Uppsala. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Göteborg och blev ledamot av samfundet 1928.

 

Hans Gustaf Melcker Falkenberg avled 24 aug. 1981. Han var född 29 mars 1903 i Stockholm, avlade stud.ex. 1921 och jur.kand.ex. 1927 i Stockholm. Efter tingstjänstgöring och utlandspraktik ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm och blev ledamot av samfundet 1932.

 

Knut Lennart Andreas Killander avled 27 aug. 1981. Han var född 22 maj 1917 i Stockholm, avlade stud.ex. 1935 och jur.kand.ex. 1945 i Uppsala. 1946 anställdes han vid luftfartsverkets utlandssekretariat. Han deltog i en rad bilaterala förhandlingar om internationell luftfart.

 

Ingvar Höjer avled 27 aug. 1981. Han var född 21 juni 1901 i Stockholm, avlade stud.ex. 1920 och jur.kand.ex. 1936 i Stockholm. Efter tingstjänstgöring började han vid Socialstyrelsen där han 1961 blev byrådirektör och senare avdelningsdirektör.

 

Internationell tidskrift för JO-frågor
The International Ombudsman Institute (se SvJT 1978 s. 717) har utgivit första numret av "The Ombudsman Journal". Numret, som omspänner VIII + 99 sidor, innehåller sex artiklar, alla på engelska. Undertecknad har skrivit om "The public's access to official documents in Sweden". Artiklar om läget på ombudsmanna fronten iSchweiz, Nya Zeeland och Finland har skrivits av professorerna W. Haller, S. V.Anderson respektive T. Modéen. Bidrag föreligger också från Tyskland och U.S.A. Tidskriften beräknas utkomma tills vidare med ett nummer per år. Artiklar kommer att föreligga också på franska. Intresserade kan vända sig till International Ombudsman Institute, Law Centre, University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada, T6G 2H5. Priset beräknas bli 7,50 $.
Ulf Lundvik