528 PersonalnotiserSvenska juristföreningar

 

Redaktionen för Svensk Juristtidning har alltsedan tidskriften grundades 1916 i notisform redogjort för svenska juristföreningars verksamhet under det gångna året. Det har de senaste åren visat sig allt svårare att få material till sådana notiser från de berörda föreningarna. Detta har lett till att det adressregister över föreningarna som Svensk Juristtidning använder har blivit i vissa delar inaktuellt. Vi vill därför på detta sätt uppmana de juristföreningar som önskar presentera sin verksamhet under det gångna året att insända utkast till notiser till redaktionen. Denna uppmaning gäller självfallet inte de föreningar som redan sänt in sådant material. Vi vill särskilt framhålla, att notisen bör innehålla fullständig uppgift angående styrelsens sammansättning, att de personer som omtalas i notisen bör namnges med det använda förnamnet samt att föreningens medlemsantal bör uppges. Vi vore tacksamma att få notisen före den 15 augusti 1982.
Redaktionen

 

Budgetdepartementet. Regeringen har
    6 maj 1982 förordnat t. f. kanslirådet i budgetdep:t Alf Nilsson att inneha långtidsvik.på en tjänst som dep.råd i dep:t samt
    s. d. förordnat dep:sekr:a i budgetdep:t Bo Jonsson och Agneta Modig Tham att inneha långtidsvik. på tjänster som kansliråd i dep:t.

 

Arbetsmarknadsdepartemetet. Regeringen har 27 maj 1982 förordnat hovr.ass. i Sveahovr. Olof Bergqvist att vara kansliråd i arbetsmarknadsdep:t.

 

Regeringsrätten. Regeringen har 3 juni 1982 förordnat ass. i kammarrätten i SthlmAnnika Sandström att inneha långtidsvik. på en tjänst som reg.rättssekr.

 

Bostadsdomstolen. Regeringen har 3 juni 1982 förordnat rev.sekr. Ulla Erlandsson attvara lagfaren led. i bostadsdomstolen.

 

Hovrätterna. Regeringen har 19 maj 1982 utnämnt rådm. i Trelleborgs tr Jan Lindellatt vara hovr.råd i hovr. över Skåne o. Blekinge.

 

Polisväsendet. Regeringen har
    19 maj 1982 förordnat polismäst. Hans Holmér att fortfarande t. o. m. den 30 juni 1988 vara polismäst. i Sthlms polisdt samt
    s. d. förordnat bitr. länspolischefen i Sthlms län Nils Åhmansson att vara polismäst. i Malmö polisdt.

 

Åklagarväsendet. Regeringen har 3 juni 1982 förordnat t. f. länsåkl. för speciella mål,länsåkl. i Malmöhus län Lennart Larsson att vara länsåkl. för speciella mål.
    Riksåklagaren har 11 mars 1982 förordnat chefsåkl. i Lindesbergs åkl.dt Jan EvaldPåhlsson att vara chefsåkl. i Växjö åkl.dt.

 

Försäkringsrätten. Regeringen har 27 maj 1982 förordnat försäkr.rättsass. hos försäkr.rätten för Mellansverige Hans Willén att vara försäkr.rättsråd och vice ordf. på avd.i försäkr.rätten.