Tingsrätterna. Regeringen har
    17 juni 1982 utnämnt ass. i Göta hovr. Åke Rehnström att vara rådm. i Sthlms tr,
    s.d. utnämnt hyresrådet i hyresnämnden i Sthlm Thomas Chambert att vara rådm. i Västerås tr,
    s.d. utnämnt ass. i Göta hovr. Steffan Florby, att vara rådm. i Karlskoga tr,
    s.d. utnämnt hovr.rådet i Göta hovr. Gunilla Polland att vara rådm. i Jönköpings tr,
    s.d. utnämnt och förflyttat rådm. i Karlstads tr Håkan Fogelberg att vara rådm. i Motala tr,
    s.d. utnämnt ass. i Svea hovr. Hilding Fröberg att vara rådm. i Gävle tr,
    s.d. utnämnt och förflyttat rådm. i Luleå tr Per-Håkan Hansson att vara rådm. i Haparanda tr,
    s.d. förordnat ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Staffan Jansler att inneha långtidsvik.på en tjänst som rådm. i Trelleborgs tr,
    s.d. utnämnt civiling. Kurt Dahlgren att vara fast.råd i tingsrätterna,
    22 juli 1982 utnämnt och förflyttat rådm. i Bollnäs tr Gunnar Sjövall att vara rådm. i Lunds tr samt
    s.d. utnämnt ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Lars Lundgren att vara rådm. i Kristianstads tr.

 

Länsrätterna. Regeringen har
    17 juni 1982 förordnat länsrättsass. i länsrätten i Sthlms län Lars-Uno Florén att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i länsrätten.

 

Åklagarväsendet. Regeringen har
    12 aug. 1982 förordnat chefsåkl. vid åkl.mynd. i Norrköpings dt Bengt-Göran Carlsson att inneha långtidsvik. på tjänsten som länsåkl. vid länsåkl.mynd. i Göteborgs o. Bohuslän samt
    2 sept. 1982 förordnat t.f. länsåkl.. vid länsåkl.mynd. i Malmöhus län Carl-Olov Hagberg att vara länsåkl. vid länsåkl.mynd.

 

Polisväsendet. Regeringen har
    12 aug. 1982 förordnat polisint. i Gbgs dt Jan Värnhall att vara polisöverint. i Sthlmsdt samt
    s.d. förordnat polismäst. i Strömstads dt Björn Klang att vara polisöverint. i Gbgs dt.

 

Allmänna advokatbyråerna. Regeringen har
    19 aug. 1982 förordnat adv. Gert Rönnlid att vara chef för allm. advokatbyrån i Karlskrona.

 

Kronofogdemyndigheterna. Regeringen har
    17 juni 1982 förordnat t.f. kronofogden i Huddinge dt Anton Konechny att vara kronofogde i Nyköpings dt,
    s.d. förordnat kronofogdesekr. i Kalmar dt Conny Köhlin att vara kronofogde i dt,
    16 sept. 1982 förordnat kronofogden i Täby dt Jan Eriksson att vara kronofogde i Sthlms dt samt
    s.d. förordnat kronofogden i Arvika dt Claes Wingren att inneha långtidsvik. på en tjänst som kronofogde i Karlstads dt.