80 PersonalnotiserPolisväsendet. Regeringen har 5 nov. 1981 förordnat byråchefen vid rikspolisstyrelsen Hans Wranghull att inneha långtidsvik. på en tjänst som polisöverintendent i Sthlmspolisdt.

 

Åklagarväsendet. Regeringen har 26 nov. 1981 utnämnt chefsåkl. i Örebro dt Stig Age att vara länsåkl. i Örebro län.

 

Universiteten. Regeringen har 10 dec. 1981 utnämnt doc. vid universitetet i Sthlm Anders Victorin att vara professor i civilrätt vid universitetet.

 

Kronofogdemyndigheterna. Regeringen har
    12 nov. 1981 förordnat t. f. kronofogden i Eskilstuna dt Ann-Marie Ahlqvist att vara kronofogde i dt,
    s.d. förordnat kronofogden i Kristinehamns dt Lennart Bäck att vara kronofogde i Gbgs dt,
    s.d. förordnat t. f. kronofogden i Kiruna dt Lars- Åke Morell att vara kronofogde i Gällivare dt,
    19 nov. 1981 förordnat t. f. kronofogden i Södertälje dt Göran Strandh att vara kronofogde i dt,
    26 nov. 1981 förordnat l:e länsass. i Södermanlands län Kristian Klasson att vara kronofogde i Sthlms dt,
    s. d. förordnat länsass. i Uppsala län Eva Bodare att vara kronofogde i Uppsala dt, s.d. förordnat l:e länsass. i Östergötlands län Ulf Melander att vara kronofogde i Linköpings dt,
    s.d. förordnat länsass. i Jönköpings län Britt-Marie Hirsmark att vara kronofogde i Jönköpings dt,
    s. d. förordnat länsass. i Gotlands län Una Salomonsson att vara kronofogde i Visby dt, s. d. förordnat länsass. i Kristianstads län Bengt Sjögren att vara kronofogde i Kristianstads dt,
    s.d. förordnat länsass. i Malmöhus län /In« Engström och Sven Erik Brumark att vara kronofogdar i Malmö dt,
    s. d. förordnat länsass. i Hallands län Jan-Erik Hemberg att vara kronofogde i Halmstads dt,
    s. d. förordnat länsass. i Göteborgs och Bohus län Gunilla Winning att vara kronofogde i Göteborgs dt,
    s.d. förordnat länsass:a i Alvsborgs län Inga-Karin Odesten och Ulf Bonde att vara kronofogdar i Vänersborgs dt,
    s. d. förordnat länsass. i Västmanlands län Per Göthlin att vara kronofogde i Västerås dt,
    s. d. förordnat länsass. i Gävleborgs län Göran Ormestad att vara kronofogde i Gävle dt samt
    s. d. förordnat länsass. i Västmanlands län Bengt Norberg att vara kronofogde i Härnösands dt.

 

Svenska styrelsen för de nordiska juristmötena. Styrelsen har d. 25 nov. 1981 valt professorn Stig Strömholm till styrelsens ordförande efter hovrättspresidenten Sten Rudholm, som avböjt omval.