Kriminalvårdsstyrelsen. Regeringen har
    10 maj 1984 förordnat t. f. dep. rådet i justitiedep:t Marianne Håkansson att hos krim. vårdsstyrelsen fullgöra göromål som ank. på innehavaren av tjänsten som överdir.samt
    28 juni 1984 förordnat avd. dir. vid krim. vårdsstyrelsen Peter Nilsson att vara byråchefvid styrelsen.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    28 juni 1984 utnämnt hovr. rådet i Svea hovr. Brita Sundberg-Weitman att vara hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr.,
    s.d. till hovrättsassessorer förordnat, i Svea hovr. fisk:a Anders Ackebo, Birgit Råberg, Ingrid Sköllerholm och Kurt Ståhl, i Göta hovr. fisk:a Göran Svensson, Nils-Erik Andersson, Mats Orstadius, Johan Mannergren och Jan Warén, i hovr. över Skåne o. Blekinge fisk:a Bodil Ryde och Knut Norrman, i hovr. f. Västra Sverige fisk:a Olle Abrahamsson och Hans Rundgren, i hovr. f. Nedre Norrland fisk. Jim Emilsson samt i hovr. f. Övre Norrland fisk:a Kjell Persson och Paul Rebane,
    27 sept. 1984 till hovr. assessorer förordnat, i Svea hovr. fisk:a Severin Blomstrand, Lars Brolin, Arvid Hessén och Olof Söderström samt i hovr. över Skåne o. Blekinge fisk:a Annika Ström, Göran Thoresson och Krister Thelin,
    25 okt. 1984 till hovr. råd i Svea hovr. utnämnt expeditions- och rättschefen i utrikesdep:t, ass. i hovr. Jörgen Holgersson och hyresrådet i hyresnämnden i Sthlm Lars Arvidsson samt
    s. d. utnämnt avd. dir. vid domstolsverket, ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Thomas Främby att vara hovr. råd i Göta hovr.

 

Kammarrätterna. Regeringen har
    7 juni 1984 utnämnt exp. chefen i industridep:t, kammarrättsrådet i kammarrätten i Sthlm Björn Rydholm att vara kammarrättslagman i kammarrätten,
    28 juni 1984 utnämnt länsrättsass. i Ir i Östergötlands län Lennart Hurtig att vara kammarrättsråd i kammarrätten i Jönköping,
    s. d. utnämnt ass. i kammarrätten i Sundsvall Claes Elinder att vara kammarrättsråd i kammarrätten samt
    s. d. till kammarrättsassessorer förordnat, i kammarrätten i Sthlm fisk:a Göran Landerdahl och Maj-Britt Remstam, i kammarrätten i Gbg fisk. Paul Blosfeld, i kammarrätten i Sundsvall fisk. Olle Sundberg och i kammarrätten i Jönköping fisk. Eskil Hinn,
    27 sept. 1984 till kammarrättsassessorer förordnat, i kammarrätten i Sthlm fisk. Cecilia Gunne Nyström, i kammarrätten i Göteborg fisk:a Sven Nyström, Olof (Olle) Jonsson, Eva Jonasson, Olof Danielson, Carl Gustav Fernlund, Riitta Hirvelä och Paul Öhvall samt i kammarrätten i Jönköping fisk:a Eva Karlsson och Per Sterneberg,
    11 okt. 1984 utnämnt kammarrättsrådet, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten i Sthlm Clas Sundin att vara kammarrättslagman i kammarrätten,
    25 okt. 1984 utnämnt kammarrättsrådet i kammarrätten i Sthlm Nils Kindstrand att vara kammarrättsråd, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten,
    s.d. utnämnt och förflyttat kammarrättsrådet i kammarrätten i Göteborg Ingrid Rosenberg att vara kammarrättsråd i kammarrätten i Sthlm samt
    s.d. utnämnt rådm. i lr i Jönköpings län Lars Holm att vara kammarrättsråd i kammarrätten i Jönköping.

 

Tingsrätterna. Regeringen har
    28 juni 1984 utnämnt rådm. i Lidköpings tr Bo Rydstedt att vara lagman i tr,
    s. d. utnämnt rådm. i Kalmar tr Jan-Erik Nordahl att vara lagman i Karlstads tr.
    s.d. utnämnt rådm. i Sthlms tr Olle Westlander att vara chefsrådman i tr.
    s. d. utnämnt lagm. i Hedemora tr Birger Wallgårda att vara chefsrådman i S. Roslagstr,
    s. d. utnämnt t. f. rådm. i Sthlms tr Anders Kinberg att vara rådm. i tr,
    s. d. utnämnt ass. i hovr. f. Västra Sverige Staffan Levén att vara rådm. i Mölndals tr,
    s.d. förordnat ass. i hovr. f. Västra Sverige Christer Karphammar att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Karlstads tr,
    23 aug. 1984 utnämnt rådm. i Umeå tr Svante Bergström att vara lagman i Lycksele tr,

 

Personalnotiser 1017    s. d. utnämnt t. f. chefsrådm. i Huddinge tr Carl Fredrik von Zweigbergk att vara chefsrådm. i tr,
    s. d. utnämnt t. f. chefsrådm. i Norrköpings tr Karin Bishop att vara chefsrådm. i tr,
    s. d. utnämnt t. f. chefsrådm. i Helsingborgs tr Iwan Lindh att vara chefsrådm. i tr,
    s. d. utnämnt t. f. chefsrådm. i Vänersborgs tr Ingvar Norrby att vara chefsrådm. i tr,
    s.d. utnämnt och förflyttat rådm. i Norrköpings tr Bo Severin att vara rådm. i Lundstr,
    s.d. utnämnt ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Göran Staafgård att vara rådm. i Malmö tr,
    s. d. utnämnt adv. Gerdt Wikstrand att vara rådm. i Landskrona tr,
    30 aug. 1984 utnämnt t. f. rådm. i Stockholms tr Folke Hammarström att vara rådm. i Handens tr,
    25 okt. 1984 utnämnt rådm. i Hedemora tr Anders Brandel att vara lagman i tr.
    s. d. utnämnt rådm. i Lunds tr Jan Alvå att vara lagman i tr,
    s.d. till rådmän i Sthlms tr utnämnt hovr. rådet i hovr. över Skåne o. Blekinge Ulf Bergenstråhle och t. f. rådm. i Huddinge tr, ass. i Svea hovr. Urban Almquist,
    s. d. utnämnt o. förflyttat rådm. i Eskilstuna tr Lars Forssén att vara rådm. i Kalmar tr,
    s. d. utnämnt rev. sekr. Staffan Jansler att vara rådm. i Lidköpings tr samt
    l nov. 1984 utnämnt ass. i Svea hovr. Rolf Lundmark att vara rådm. i Sthlms tr.