176 PersonalnotiserNy justitieminister. I regeringen Palme har till ny justitieminister efter Ove Rainer utsetts generaldirektören Sten Wickbom.
    Justitieminister Wickbom är född i Stockholm 1931. Han avlade jur. kand. ex. i Uppsala 1954. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt där han blev assessor 1964 och hovrättsråd 1969. 1964 blev han sakkunnig i inrikesdepartementet, 1967 kansliråd i kommunikationsdepartementet, 1969 rättschef i civildepartementet och 1974 rättschef i bostadsdepartementet. 1974 utnämndes han också till generaldirektör och chef förstatens lantmäteriverk.

 

Finansdepartementet. Dep. chefen har 1 dec. 1983 förordnat f. d. hovr.lagm. Bertil Holmqvist att vara särskild utredare i en utredning med uppdrag att göra en översyn av prisregleringslagstiftningen.

 

Högsta domstolen. Regeringen har 22 dec. 1983 förordnat hovr ass. Lotty Nordling att fullgöra göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr.

 

Regeringsrätten. Regeringen har 22 dec. 1983 förordnat byrådir. vid pat.- och reg.verket Anders Axberger att inneha långtidsvik. på tjänst som reg. rättssekr.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    22 dec. 1983 utnämnt dep. rådet i finansdep.:t, hovr.rådet i hovr. för Västra Sverige Lars Persson att vara hovr.lagman i Göta hovrätt,
    s. d. utnämnt hovr.rådet i Svea hovr. Gunnar Grönvall att vara hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr.,
    s. d. utnämnt rådm. i Karlskrona tr Bengt Nilsson att vara hovr.råd i hovr. över Skåne o. Blekinge samt
    s. d. till hovr. assessorer förordnat i Svea hovr. fisk.:a Anders Beskow, Sten Falkner, Walovon Greyertz, Nils Hedström, Per Kjellström, Sten Lundqvist, Christine Möller och Anne-Marie Westerberg, i hovr. över Skåne o. Blekinge fisk. Carl-Axel Weiertz samt i hovr. f. Västra Sverige fisk. Jonas Sandgren.

 

I detta häfte (sid. 97-176)har medverkat bl. a.
Jacob Sundberg, professor vid Stockholms universitet
Eva Johanson, överläkare vid statens rättspsykiatriska station i Umeå
Jan Hellner, professor vid Stockholms universitet
Gustaf Lagerbielke, avdelningsdirektör hos riksåklagaren
Agne Henry Olsson, kansliråd i justitiedepartementet
Lars K. Beckman, departementsråd i justitiedepartementet
Anna Christensen, professor vid Lunds universitet
Göran Lysén, universitetslektor vid Uppsala universitet
Stig Strömholm, professor vid Uppsala universitet
Claes Hägg, ekonomie doktor
Sixten Lagebrant, advokat i Norrköping
Boris Beltzikoff nämndeman i Nacka
Stig Nystrand, bolagsjurist i Sundsvall