90 NotiserKarl Gustaf Wetterling avled 7 jan. 1983. Han var född 13 okt. 1907 i Lund, avlade stud.ex. 1926 och jur.kand.ex. i Lund 1934. Efter fiskalstjänstgöring i Svea hovrätt och skilda rådmansförordnanden blev han 1952 tingsdomare i Västerbottens V:a domsaga och 1959 i Oppunda och Villåttinge domsaga, sedermera Katrineholms tingsrätt.

 

Curt Olof Hugo Böre avled 3 febr. 1983. Han var född 8 april 1915 i Stockholm, avlade stud.ex. 1933 och jur.kand.ex. i Stockholm 1940. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt där han blev fiskal 1944. Därefter kom han till Stockholms rådhusrätt där han blev assessor 1954 och rådman 1960.

 

Ragnar Torbjörn Ernfors avled 6 febr. 1983. Han var född 2 okt. 1901 i Uppsala, avlade stud.ex. 1920 och jur.kand.ex. i Uppsala 1930. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Göta hovrätt där han blev fiskal 1933. 1935 blev han fastighetsjurist hos Mälarprovinsernas hypoteksförening i Stockholm.

 

Ivar Herman Henschen avled 7 febr. 1983. Han var född 6 dec. 1894 i Luleå, avlade stud.ex. 1913, kansliexamen 1927 och jur.kand.ex. i Stockholm 1956. 1936-55 var han avdelningschef vid försäkringsbolaget Hansa. Efter jur.kand.ex. ägnade han sig åt advokatverksamhet i Eskilstuna och blev ledamot av samfundet 1961.

 

Tor Hugo Wilhelm Wistrand avled 26 febr. 1983. Han var född 2 april 1895 i Norrköping, avlade stud.ex. 1913 och jur.kand.ex. i Uppsala 1918. 1922 blev han jur.dr.i Paris och 1969 jur. hedersdoktor i Uppsala. Sedan 1919 var han knuten till utrikesdepartementet och var bl.a. ambassadör i Peking 1952-56 samt ambassadör i Bryssel och envoyé i Luxemburg 1956-61.

 

Claes Otto Wersäll avled 15 mars 1983. Han var född 3 juni 1900 i Falun, avlade stud.ex. 1919 och jur.kand.ex. i Uppsala 1925. Efter tingstjänstgöring var han 1:e stiftsnotarie vid Uppsala domkapitel 1928-43, stiftssekreterare i Luleå stift 1943-48 och därefter stiftssekreterare i Västerås stift.

 

Axel Gunnar Söderlund avled 16 mars 1983. Han var född 11 juli 1904 i Söderhamn, avlade stud.ex. 1923 och jur.kand.ex. i Stockholm 1931. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm och blev ledamot av samfundet 1936.

 

Salomon Gustaf Sigvard Herrlin avled 19 mars 1983. Han var född 7 okt. 1908 i Åseda, Kronobergs län, avlade stud.ex. 1928 och jur.kand.ex. i Lund 1938. Efter tjänstgöring i Stockholms rådhusrätt inträdde han i Svea hovrätt där han blev fiskal 1942. 1943-48 var han knuten till JK-ämbetet som sekreterare och därefter till RÅ-ämbetet där han blev byråchef 1950.

 

Gustaf Harald Essén avled 20 mars 1983. Han var född 15 maj 1901 i Södra Unnaryd, Jönköpings län, avlade stud.ex. 1919 och jur.kand.ex. i Lund 1925. Efter tingstjänstgöring tjänstgjorde han som stadsfogde i Eksjö och 1941 blev han kommunalborgmästare där.

 

Harry Gunnar Bäck avled 26 mars 1983. Han var född 4 aug. 1906 i Norrköping, avlade stud.ex. 1925 och jur.kand.ex. i Uppsala 1931. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Göta hovrätt där han blev fiskal 1935. Från 1937 ägnade han sig åt advokatverksamhet i Lidköping och blev ledamot av samfundet 1947.