Notiser 91John Ivar Philipson avled 4 april 1983. Han var född 12 dec. 1901 i Stockholm, avlade stud.ex. 1920 och jur.kand.ex. i Stockholm 1926. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm och blev ledamot av samfundet 1931.

 

Olof Gabriel Thulin avled 5 april 1983. Han var född 23 febr. 1897 i Stockholm, avlade stud.ex. 1915 och jur.kand.ex. i Stockholm 1920. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt där han blev fiskal 1925, assessor 1929 och hovrättsråd 1936. 1942 blev han häradshövding i Hedemora domsaga.

 

Otto Wilhelm Winther avled 5 april 1983. Han var född 29 nov. 1891 i Hälsingborg, avlade stud.ex. 1909 och jur.kand.ex. i Lund 1913. Efter tingstjänstgöring var han knuten till utrikesdepartementet och var bl. a. svensk minister i Moskva under finska vinterkriget. Därefter tjänstgjorde han i Buenos Aires och Prag innan han 1950 kom till Madrid där han blev ambassadör 1956.

 

Karl Gustaf Magnusson avled 19 april 1983. Han var född 15 april 1917 i Klippan, avlade stud.ex. 1936 och jur.kand.ex. i Lund 1941. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Eslöv och blev ledamot av samfundet 1948.

 

Gustaf Ragnar Gunæus avled 29 april 1983. Han var född 9 febr. 1903 i Ljungskile, Göteborgs och Bohus län, avlade stud.ex. 1923 och jur.kand.ex. i Lund 1929. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Göta hovrätt där han blev fiskal 1933, assessor 1939 och hovrättsråd 1944. 1947 blev han häradshövding i Gästriklands västra domsaga.

 

Claes Oskar Wallin avled 30 april 1983. Han var född 26 febr. 1906 i Umeå, avlade stud.ex. 1931 och jur.kand.ex. i Uppsala 1935. Efter tingstjänstgöring var han 1939-41 chef för juridiska avdelningen vid Motormännens riksförbund. Från 1941 ägnade han sig åt advokatverksamhet i Sandviken och blev ledamot av samfundet 1947.

 

Nils Jarl Benedictus Sunnerholm avled 14 maj 1983. Han var född 17 juni 1898 i Mariestad, avlade stud.ex. 1916 och jur.kand.ex. i Uppsala 1920. Efter tingstjänstgöring kom han till länsstyrelsen i Skaraborgs län där han blev länsnotarie 1927, länsassessor 1933 och landssekreterare 1942.

 

Hans Gustaf Andersson avled 17 maj 1983. Han var född 22 april 1907 i Lund, avlade stud.ex. 1925 och jur.kand.ex. i Lund 1931. Efter tingstjänstgöring inträdde han i hovrätten över Skåne och Blekinge där han blev fiskal 1935 och assessor 1948. 1950 blev han borgmästare i Kristianstad, 1967 häradshövding i Kristianstads domsaga och 1971 lagman i Kristianstads tingsrätt.

 

Knut Vilhelm Bolander avled 22 maj 1983. Han var född 6 april 1914 i Skin,Västernorrlands län, avlade stud.ex. 1934 och jur.kand.ex. i Stockholm 1939. Efter tingstjänstgöring var han 1942-48 anställd vid Statens hyresråds kansli, sedan under ett år chef för hyresnämndernas i Stockholm centralkansli och därefter hyresråd i Stockholm.

 

Gösta Peder Thedesson Dyrssen avled 22 maj 1983. Han var född 5 sept. 1919 i Stockholm, avlade stud.ex. 1938 och jur.kand.ex. i Stockholm 1946. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt där han blev fiskal 1949, assessor 1957, hovrättsråd 1966 och lagman 1976. Han var sakkunnig i justitiedepartementet 1958-63, ledamot i

 

92 Notiserlagberedningen 1963-69 och ordförande i vattenlagsutredningen 1969-77. 1978 blev han regeringsråd.