322 LitteraturnotiserJuristen i satirens og humorens streg. Juridisk forening 1881–1981. Köpbenhamn 1891. Juristforbundets forlag. Linnebd, 213 s.

 

Den danska Juridisk forening har valt att begå sitt hundraårsjubileum med utgivandet av en bok, vars huvudsakliga innehåll utgöres av juristkarikatyrer med text. För tre inledande artiklar svarar föreningens nuvarande ordförande, professor Anders Vinding Kruse, højesteretsdommer Henrik Tamm och professor Jørgen Mathiassen. Bland antologiens bidragsgivare i övrigt återfinner vi inte blott danska skämttecknare — med Storm P. i spetsen — utan även Honoré Daumier och Albert Engström (den sistnämnde, som man trodde oöversättlige, försedd med danska texter av Kjell Elfelt). Bokan kan, som det sagda torder mer än väl bevisa, livligt anbefallas åt alla jurister med känsla för den egna hanteringens traditioner.


SS