Personalnotiser

 

Regeringen har utnämnt docenten Carl Hemström att vara professor i civilrätt vid universitetet i Stockholm.
    Professor Hemström är född 1931. Efter jur.kand-examen 1958, tingstjänstgöring 1958–1961 och utlandsstudier 1961 arbetade han under åren 19621969 som dels bitr. jurist dels bitr. sekr. i aktiebolagsutredningen. Han disputerade 1972 för juris doktorsgraden vid juridiska fakulteten i Uppsala, där han blev docent i civilrätt samma år. Han utnämndes 1973 till universitetslektor i handelsrätt och innehade under åren 19771983 en forskartjänst i associationsrätt, med särskild hänsyn till organisationernas rättsliga problem, vid humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet.
    Hemström har utöver gradualavhandlingen Uteslutning ur ideell förening utgivit böckerna Ideella föreningar, Organisationernas rättsliga ställning och Fackföreningarna och de anställda, samt ett flertal uppsatser med främst associationsrättslig inriktning.

 

Justitedepartementet. Regeringen har
    28 febr. 1985 förordnat dep. rådet i statsrådsberedningen, hovr. rådet i hovr. f. Västra Sverige Göran Regner att vara dep. råd i justitiedep:t.
    Dep. chefen har
    8 febr. 1985 förordnat byråchefen Anders Thunved att vara sakkunnig och doc. Gunilla Larsson att vara expert i inseminationsutredningen,
    11 febr. 1985 förordnat adv. Birgitta Alexanderson att vara sakkunnig i rättshjälpskommittén,
    13 febr. 1985 i kommittén om betalningsansvaret för juridiska personers skulder m. m. förordnat, till sakkunniga bankdir. Ulf Lignell, aukt. rev. Sten Lundvall, förbundsjur. Per Ossmer, dir. Sven Siljeström och skattedir. Nils Sture Åman samt till experter dep. sekr. Per-Ove Engelbrecht, hovr. ass. Per Pettersson och rådm. Arne Wilhelmsson samt
    5 mars 1985 förordnat kanslichefen Poul Christoff, chefsåkl. Solveig Riberdahl, socionomen Eva Hedlund, chefsåkl. Claes-Axel Olsson och tingsfisk. Anna Skarhed att vara experter i rättshjälpskommittén.

 

Regeringsrätten. Regeringen har
    28 febr. 1985 förordnat reg.rådet Eskil Hellner att vara ordf. på avd. i reg.rätten.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    14 febr. 1985 till hovrättsråd i hovr. över Skåne o. Blekinge utnämnt dep.rådet i justitiedep:t Måns Jacobsson, ass. i hovr. Lars-Göran Engström samt rådmännen i Malmö tr Agneta Ohlsson och Birgitta Orton Åqvist.

 

Kammarrätterna. Regeringen har
    14 febr. 1985 utnämnt ass:a i kammarrätten i Göteborg Lars Erik Enhörning och Mats Lundström att vara kammarrättsråd i kammarrätten.

 

Tingsrätterna. Regeringen har
    7 febr. 1985 till chefsrådmän i Sthlms tr utnämnt t. f. chefsrådm. i tr, rådm. i tr Ylva Häckner-Gille, t. f. chefsrådm. i tr, ass. i Svea hovr. Magnus Åkerdahl, ass. i Svea hovr. Leif Carbell samt rådmännen i tr Birgitta Karlholm och Ingegerd Westlander samt
    s. d. utnämnt extra rådm. i Tierps tr Mats Friberg att vara rådm. i Hedemora tr.

 

Åklagarväsendet. Regeringen har
    14 mars 1985 utnämnt länsåkl. vid länsåkl.mynd. i Sthlms län o. Gotlands län Torsten Jonsson till överåkl. vid regionåkl.mynd. i Sthlm.
    s. d. utnämnt länsåkl. vid länsåkl. mynd. i Södermanlands län Stig Jansson till överåkl. vid regionåkl. mynd. i Linköping,
    s.d. utnämnt länsåkl. vid länsåkl.mynd. i Jönköpings län Kjell Stenberg till överåkl. vid regionåkl. mynd. i Jönköping,
    s.d. utnämnt länsåkl. vid länsåkl.mynd. i Kalmar län Jan Lindegård till överåkl. vid regionåkl. mynd. i Kalmar,

 

336 Personalnotiser    s.d. utnämnt länsåkl. vid länsåkl.mynd. i Malmöhus län Ola Nilsson till överåkl. vid regionåkl.mynd. i Malmö,
    s.d. utnämnt länsåkl. vid länsåkl. mynd. i Hallands län Brynolf Wendt till överåkl. vid regionåkl. mynd. i Göteborg,
    s.d. utnämnt länsåkl. vid länsåkl. mynd. i Älvsborgs län Sten Styring till överåkl. vid regionalåkl. mynd. i Vänersborg,
    s. d. utnämnt länsåkl. vid länsåkl. mynd. i Värmlands län Folke Ljungwall till överåkl. vid regionåkl. mynd. i Karlstad,
    s.d. utnämnt länsåkl. vid länsåkl.mynd. i Västmanlands län Alf Juhlin till överåkl. vid regionåkl. mynd. i Västerås,
    s.d. utnämnt länsåkl. vid länsåkl.mynd. i Gävleborgs län Karl Gustaf Olsson till överåkl. vid regionåkl. mynd i Gävle,
    s.d. utnämnt länsåkl. vid länsåkl.mynd. i Västernorrlands län o. Jämtlands län Lennart Lindelöu till överåkl. vid regionåkl.mynd. i Härnösand,
    s. d. utnämnt länsåkl. vid länsåkl. mynd. i Västerbottens län Lars G. Andersson till överåkl. vid regionåkl. mynd. i Umeå,
    s. d. utnämnt länsåkl. vid länsåkl. mynd. i Norrbottens län Ove Backlund till överåkl. vid regionåkl. mynd. i Luleå samt
    s. d. utnämnt länsåkl. för speciella mål Eric Östberg till överåkl. vid statsåkl. mynd. förspeciella mål.