NEIL MACCORMICK. H. L. A. Hart. London 1981. Edward Arnold (serien Jurists: Profiles in Legal Theory). 184 s. 4.95.

 

    I en nygrundad serie över framstående rättsteoretiker, editerad av prof. William Twining, ger N. MacCormick en utförlig och ingående presentation av Sir Herbert L. A. Hart, den engelske rättsvetenskapsman som under tiden efter det andra världskriget sannolikt utövat det starkaste inflytandet på den allmänna rättslärans utveckling både inom och utom den anglo-amerikanska debatten. Alltifrån installationsföreläsningen om definition och teori i rättsläran (1952), över det centrala arbetet "The Concept of Law" (1961) till de straffrättsteoretiska arbetena från slutet av 1960-talet har Hart stått i centrum av den rättsteoretiska diskussionen, ofta kritiserad men omöjlig att gå förbi. MacCormicks bok är först och främst en detaljerad — och självständig — analys av Harts skrifter, men det i god brittisk tradition diskret behandlade biografiska bakgrundsmaterialet har också betydande intresse.


S. S.