Notiser 791Bertil Hybbinette avled den 16 juli 1984. Han var född i Örebro den 6 januari 1908. Han avlade stud.ex. 1926 och jur.kand.ex. i Stockholm 1934. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring vid kammarrätten i Stockholm blev han kammarrättsass. 1944. Fr. o. m. 1947 var han föredragande i regeringsrätten. Han blev kammarrättsråd 1954.

 

Richard Kettner avled den 20 juli 1984. Han var född den 13 januari 1899 i Österlövsta församling. Han avlade stud.ex. 1918 och jur.kand.ex. i Uppsala 1923. Efter tingstjänstgöring blev han 1927 e.o. notarie vid Stockholms rådhusrätt, 1936 assessor där och 1946 rådman. Från 1955 var han ordf. på avd. i rådhusrätten.

 

Nils Herman Håkansson avled den 28 juli 1984. Han var född den 28 december 1923 i Kristianstad. Efter stud.ex. avlade han pol. mag. och jur.kand.ex. i Lund. Sedan han fullgjort tingstjänstgöring vid Oxie och Skytts häradsrätt i Malmö ägnade han sig såt advokatverksamhet i Lund.

 

Ulf Arnbäck avled den 3 augusti 1984. Han var född den 11 juni 1957 i Helsingborg. Han avlade stud.ex. 1976 och jur.kand.ex. i Lund 1982. Härefter tjänstgjorde han vid polismyndigheten i Kristianstad innan han 1983 blev notarie vid Sölvesborgs tingsrätt.

 

Martin Hammar avled den 4 augusti 1985. Han var född den 25 februari 1896 i Ängelholm. 1913 avlade han stud.ex. och 1921 jur.kand.ex. i Lund.Efter tingstjänstgöring blev han 1923 e. notarie vid Göteborgs rådhusrätt, assessor 1931 och rådman 1942. Fr. o. m. 1947 var han ordförande vid rådhusrättens sjunde avdelning.

 

Erik Orrenius avled den 11 augusti 1984. Han var född den 3 juli 1905 i Ödeshög. Efter stud.ex. 1923 i Linköping avlade han 1928 jur.kand.ex. i Uppsala. Härefter tjänstgjorde han i Svea hovrätt och vid Stockholms rådhusrätt. Efter advokatpraktik i Stockholm startade han 1937 egen advokatbyrå i Motala.

 

Stig Sjövall avled den 12 augusti 1984. Han var född den 13 februari 1912 i Malmö. 1930 avlade han stud.ex. och 1936 jur.kand.ex. i Lund. Efter tingstjänstgöring vid Hallands norra domsaga kom han 1942 till Falkenberg där han drev en juridisk byrå och fungerade som notarius publicus.

 

Thorsten Rosenberg avled den 16 augusti 1984. Han var född den 27 juni 1915 i Andrarum i Kristianstads län. Efter stud.ex. i Lund avlade han 1939 jur.kand.ex. i Uppsala. Sedan han fullgjort tingstjänstgöring och erhållit landsfogdekompetens knöts han 1943 till åklagarmyndigheten i Stockholm. Fr. o. m. 1962 var han länsåklagare för s. k. särskilda mål och processade över hela landet.