794 PersonalnotiserTingsrätterna. Regeringen har
    31 okt. 1985 utnämnt rådm. i Sthlms tr Rolf Nöteberg att vara chefsrådm. i tr,
    s. d. utnämnt rådm. i Malmö tr Bo Lenter att vara lagm. i Ystads tr,
    s.d. till rådmän i Sthlms tr utnämnt t.f. rådmännen i tr Roger Backman och Bengt Bondeson, byråchefen hos statens arbetsmarknadsnämnd Göran Swedberg och rev. sekr. Peter Wiking-Johnsson,
    s. d utnämnt ass. i Göta hovr. Peter Sundström att vara rådm. i Linköpings tr,
    s. d. utnämnt avd. dir. vid domstolsverket, ass. i Göta hovr. Torsten Palm att vara rådm. i Jönköpings tr,
    s.d. utnämnt ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Hans Waldemarson att vara rådm. i Eksjö tr,
    s. d. utnämnt o. förflyttat rådm. i Gbgs tr Jörgen Kvist att vara rådm. i Sjuhäradsbygdens tr,
    s. d. utnämnt o. förflyttat rådm. i Gällivare tr Olof Häger att vara rådm. i Umeå tr,
    s. d. utnämnt ass. i hovr. f. Övre Norrland Anders Aurell att vara rådm. i Luleå tr samt
    s. d. förordnat rev.sekr. Gunilla Persson att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Kristianstads tr.

 

Länsrätterna. Regeringen har
    31 okt. 1985 förordnat länsrättsass. i lr i Sthlms län Mildred Hägerström att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i lr.

 

I detta häfte (s. 709-794)har medverkat bl. a.

 

Henry Montgomery, kammarrättspresident, kammarrätten i Stockholm
Stig Kärrberg, f. d. bankdirektör
Lars K. Beckman, justitieråd
Bertil Bengtsson, justitieråd
Suzanne Wennberg, docent i straffrätt vid Stockholms universitet
Carl Martin Roos, professor i civilrätt vid Stockholms universitet
Kaj Hobér, advokat, Stockholm.
Ulf Bernitz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet
Bill W. Dufwa, universitetslektor vid Stockholms universitet
Trygve Hellners, hovrättslagman i hovrätten över Skåne och Blekinge
Henrik Belfrage, forskningsassistent vid Linköpings universitet
Rolf Karlbom, universitetslektor vid institutionen för samhällsvetenskap, högskolan i Karlstad.

 

Rättelse
I min översikt över Svensk rättspraxis: Nyttjanderätt till fast egendom 1978—1982 i SvJT 1985 s. 561 har på en del ställen hänvisats till sidor inom översikten. På några av dessa ställen har vid tryckningen hänvisningarna icke blivit ändrade från korrekturets sidor till motsvarande sidor i trycket. Följande rättelser bör göras:

 

Å s. 580 st. 2 in fine står s. 69: skall vara s. 585.

Å s. 596 st. 1 in fine står s. 48: skall vara s. 563.

Å s. 597 st. 2 in fine står s. 73: skall vara s. 589.

Å s. 598 st. 1 rad 2 nedifrån står s. 78: skall vara s. 589.


Fritjof Lejman