86 NotiserNils Fredrik Gunnar Thyreen avled 23 mars 1984. Han var född 6 sept. 1913 i Stockholm, avlade stud.ex. 1933 och jur.kand.ex. i Stockholm 1939. Efter tingstjänstgöring blev han 1949 1:e länsnotarie vid länsstyrelsen i Örebro län, 1953 länsassessor i Jönköpings län och 1957 1:e länsassessor i Kopparbergs län. 1961 blev han landssekreterare vid länsstyrelsen i Värmlands län och 1971 länsråd där.

 

Reinhold Patrik Oscar Reuterswärd avled 23 mars 1984. Han var född 2 mars 1916 i Stockholm, avlade stud.ex. 1933 och jur.kand.ex. i Uppsala 1937. 1938 blev han attaché vid utrikesdepartementet och var därefter verksam i Helsingfors, Paris, Washington, Minneapolis, Pretoria och New Delhi. 1958—65 var han konsul vid generalkonsulatet i New York. Därefter var han kansliråd i utrikesdepartementet.

 

Ny professor
Regeringen har utnämnt docenten Michael Bogdan till professor i civilrätt vid Lunds universitet.
    Professor Bogdan är född 1946 i Tjeckoslovakien. År 1969 avlade han dr. jur.-examen i Prag. Sedan samma år är han bosatt i Sverige. År 1975 blev han juris doktor i Lund, där han också avlade jur. kand.- och fil. kand.examina. År 1976 antogs han till oavlönad docent i internationell privaträtt och under åren 1978—1984 upprätthöll han en docenttjänst i internationell rätt vid Lunds universitet. Bland hans publicerade arbeten märks avhandlingen Expropriation in Private International Law (1975), Travel Agency in Comparative and Private International Law (1976), Komparativ rätt (1978), Svensk internationell privat- och processrätt (1980) och Internationell konkurs- och ackordsrätt (1984), vartill kommer ett femtiotal artiklar i olika juridiska ämnen.

 

Justitiedepartementet. Regeringen har
    22 nov. 1984 förordnat ass. i hovr. f. Västra Sverige Erik Tersmeden, byråchefen vid domstolsverket Anders Eriksson och ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Magnus Göransson att inneha långtidsvik. på tjänster som dep.råd i justitiedep:t.
    Dep.chefen har
    29 okt. 1984 förordnat hovr.fisk. Göran Schäder att var bitr. sekr. i folkstyrelsekommittén,
    16 nov. 1984 forordnat prof. Torgny Håstad att vara ordf. och hovr.fisk. Göran Lambertz att vara sekr. i kommissionslagskommittén,
    3 dec. 1984 förordnat hovr.ass. Anders Beskow att vara bitr. sekr. i försäkringsrättskommittén,
    6 dec. 1984 förordnat hovr.ass. Bengt Rosqvist att vara bitr. sekr. i rättegångsutredningen,
    12 dec. 1984 förordnat hovr.ass. Birgit Råberg att vara sekr. i utredningen m. uppdrag att utreda frågor om franchising samt
    20 dec. 1984 förordnat ordf. i arbetsdomstolen Hans Stark att vara ordf. i kommittén m. uppdrag att utreda frågor om betalningsansvaret för juridiska personers skulder, m. m., samt till ledamöter i kommittén förordnat adv. Göran Hellberg, riksdagsled. Lars Erik Lövdén, kommunalrådet Joakim Ollén, chefsåkl. Bengt Harding Olson samt riksdagsled:a Karl Anders Petersson och Bengt-Ola Ryttar.

 

Finansdepartementet. Regeringen har
    1 nov. 1984 förordnat dep.sekr. i finansdep:t Jan Landahl att inneha långtidsvik. på en tjänst som dep.råd i finansdep:t.