168 PersonalnotiserBokföringsnämnden. Regeringen har
    23 jan. 1986 förordnat doc. vid universitetet i Uppsala Per Thorell att vara chef för bokföringsnämndens kansli.

 

I detta häfte (s. 81—168)har medverkat bl. a.
Hans Henrik Lidgard, visiting prof. Mc George School of Law, Californien
Staffan Mickelson, advokat i Alingsås
Brita Sundberg-Weitman, hovrättsråd i Svea hovrätt
Anders Thunqvist, bankdirektör, Stockholm
Ragna Ferneman-Heurgren, jur stud vid Stockholms universitet; Assessorin vid
universitetet i Bremen
Anders Karlström, advokat i Stockholm
Björn Edqvist, kanslichef i riksdagens justitieutskott
Sigvard Jarvin, Conseiller Général vid ICC:s skiljedomstol i Paris