Notiser 399Gunnar Lindskog avled den 3 maj 1985. Han var född den 10 september 1900 i Falun. Efter jur.kand.ex. och fil.kand.ex. fullgjorde han tingstjänstgöring och inträdde 1928 i hovrätten över Skåne och Blekinge. 1938 utnämndes han till borgmästare i Karlstad.

 

P. O. Gunnar Sjögren avled den 4 maj 1985. Han var född den 10 juli 1904 i Kalmar. Efter stud.ex. i Kalmar och jur.kand.ex. i Stockholm fullgjorde han tingstjänstgöring i Jönköping. 1940 blev han stadsombudsman i Kristianstad och därefter stadsfogde. 1956 utnämndes han till kronofogde i Karlskrona.

 

Tore G. Sergenius avled den 15 maj 1985. Han var född den 13 september 1916 i Stockholm. 1942 avlade han jur.kand.ex. och därefter fullgjorde han tingstjänstgöring vid Stockholms rådhusrätt. 1948 blev han direktör i Sveriges grossistförbund.

 

Erik Swartling avled den 25 maj 1985. Han var född den 28 juli 1900 i Kvillinge i Östergötland. 1923 avlade han jur.kand.ex. Härefter innehade han flera olika statliga tjänster innan han 1947 blev generaldirektör och chef för postverket.

 

Ny generaldirektör i domstolsverket. Regeringen har förordnat hovrättslagmannen i Göta hovrätt Lars Åhlén till generaldirektör och chef för domstolsverket.
    Lars Åhlén är född 1931. Efter jur.kand.examen 1960 fullgjorde han 1960—63 tingstjänstgöring vid Tveta,Vista och Mo domsaga. Han blev fiskal i Göta hovrätt 1963 och assessor där 1970. Lars Åhlén var 1967—70 sekreterare i 1967 års polisutredning, 1971 — 72 sakkunnig i justitiedepartementet och 1973 — 74 sekreterare i övervakningsnämndsutredningen. Han förordnades 1975 till enhetschef vid domstolsväsendets organisationsnämnd. När domstolsverket inrättades sistnämnda år förordnades han till byråchef, tillika generaldirektörens ställföreträdare, i verket. Lars Åhlén utnämndes 1978 till lagman i Jönköpings tingsrätt. Han är sedan 1981 hovrättslagman i Göta hovrätt.

 

Högsta domstolen i Finland. — Republikens president utnämnde 14.2.1986 hovrättsrådet Esko Juhani Kilpeläinen och kanslichefen i högsta domstolen Anja Irmeli Tulenheimo Takki till ledamöter av högsta domstolen fr. o. m. 1.3.1986.
    Justitierådet Kilpeläinen är född 1932. Han avlade jur.kand.ex. 1958 och beviljades vicehäradshövdings titel 1960. Han inledde sin domstolskarriär som fiskal vid Östra Finlands hovrätt 1961 och utnämndes till hovrättsråd där 1972. Han har innehaft många viktiga förtroendeuppdrag inom kommunalpolitiken och den kyrkliga verksamheten.
    Justitierådet Tulenheimo-Takki är född 1937. Hon avlade jur.kand.ex. 1961 och beviljades vicehäradshövdings titel 1964. Hon inträdde i högsta domstolens tjänst som föredragande 1965, utnämndes till justitiesekreterare 1970, till referendarieråd 1980 ochtill kanslichef 1981. Åren 1979—81 var hon eo. justitieråd i olika repriser. Sedan år 1984 är hon ordförande i Fängelsedomstolen. Hon har varit ordförande i olika offentliga utredningar och verkat aktivt inom det nordiska juristsamarbetet.
 

P. L-m