Justitiedepartementet. Regeringen har
    10 juli 1986 förordnat ass. i Svea hovr. Michael Koch att inneha långtidsvik. på en tjänst som dep.råd i justitiedep:t.
    Dep.chefen har
    8 juli 1986 förordnat ass. i kammarrätten i Sthlm Åsa Sydén att biträda i dep:t som sakkunnig,
    10 juli 1986 förordnat ass. i hovr. f. Nedre Norrland Annalise Detthoff att biträda i dep:t som sakkunnig,
    16 juli 1986 förordnat ass. i Svea hovr. Gunnar Lundin att vara bitr. sekr. i upphovsrättsutredningen,
    5 sept. 1986 förordnat t.f. byråchefen Ulf G. Berg och förbundsjuristen Kerstin Gustafsson att vara experter i data- och offentlighetskommittén,
    9 sept. 1986 förordnat kanslirådet Ulf G:son Berg att vara expert i utredningen om TV-övervakning m. m. samt
    s.d. förordnat hovr.ass. Björn Rosén att vara expert i upphovsrättsutredningen.

 

Utbildningsdepartementet. Regeringen har
    18 juni 1986 förordnat dep.rådet i justitiedep:t Erik Tersmeden att vara rättschef i utbildningsdep:t.

 

Civildepartementet. Regeringen har
    10 juli 1986 förordnat personaldir. i civildep:t Gösta Larsson att vara dep.råd och chef för personalpolitiska enheten i dep:t.

 

Riksåklagaren. Regeringen har
    7 aug. 1986 förordnat ass. i Svea hovr. Jörgen Almblad att inneha långtidsvik. på en tjänst som byråchef hos riksåklagaren.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    26 juni 1986 till hovr.lagmän i Svea hovr. utnämnt ordf. i arbetsdomstolen, hovr.rådet i hovr. Ove Sköllerholm och hovr.rådet, tillika vice ordf. på avd., i hovr. Ingrid von Möller,
    s. d. utnämnt hovr.rådet, tillika vice ordf. på avd., i Göta hovr. Ulla Maiander att vara hovr.lagman i hovr. samt
    10 juli 1986 utnämnt hovr.rådet i hovr. över Skåne o. Blekinge Björn Eilard att vara hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr.

 

Kammarrätterna. Regeringen har
    10 juli 1986 utnämnt reg.rättssekr. Clary Tenne att vara kammarrättsråd i kammarrätten i Sthlm.

 

Tingsrätterna. Regeringen har
    18 juni 1986 utnämnt civiling. Sven Jansson att vara fast.råd i tingsrätterna,
    10 juli 1986 utnämnt chefsrådm. i Norrköpings tr Karin Bishop att vara lagman i tr,
    s.d. utnämnt rådmännen i Gbgs tr Tomas Huldén och Per Henrik Adrian att vara chefsrådmän i tr,
    s.d. utnämnt o. förflyttat rådm. i Huddinge tr Gunnar Carstensen att vara rådm. i Sollentuna tr,
    s. d. utnämnt o. förflyttat rådm. i Borås tr Leena Henrikson att vara rådm. i Helsingborgs tr,
    s. d. utnämnt o. förflyttat rådm. i Malmö tr Bengt Tancred att vara rådm. i Trelleborgs tr,
    s.d. utnämnt ass. i hovr. f. Västra Sverige Tommy Persson, ass. i kammarrätten i Gbg Göran Lundgren och kanslichefen vid småhusskadenämnden, ass. i kammarrätten i Sundsvall Staffan Rydholm att vara rådmän i Gbgs tr,
    s. d. utnämnt ass. i hovr. f. Västra Sverige Marianne Stenberg att vara rådm. i Alingsås tr,
    28 aug. 1986 utnämnt f. d. hovr.rådet Claes Werdinius att vara rådm. i Lunds tr samt
    10 sept. 1986 utnämnt civiling. Sven-Erik Paulsson att vara fast.råd i tingsrätterna.