476Länsrätterna. Regeringen har
    10 juli 1986 utnämnt o. förflyttat lagm. i lr i Norrbottens län Karin Lindencrona att vara lagman i lr i Kristianstads län samt
    s. d. utnämnt o förflyttat lagm. i lr i Värmlands län Stig Dahlbom att vara lagman i lr i Älvsborgs län.

 

Allmänna advokatbyråerna. Regeringen har
    26 juni 1986 förordnat juristen vid allm. adv.byrån i Borås, adv. Bertil Tjernberg att vara chef för adv.byrån,
    s. d. förordnat juristen vid allm. adv.byrån i Umeå, adv. Olle Jäger att vara chef för adv.byrån,
    s.d. förordnat juristen vid allm. adv.byrån i Jönköping Bo Gäfvert att vara chef för adv.byrån samt
    4 sept. 1986 förordnat juristen vid allm. adv.byrån i Östersund Erik Ström att vara chef för adv.byrån.

 

Polismyndigheterna. Regeringen har
    18 juni 1986 förordnat polisint. vid rikspolisstyrelsen Didrik von Porat att vara polismäst. vid polismynd. i Lycksele,
    s.d. förordnat t. f. polismäst. vid polismynd. i Härnösand Ulf Berntsen att varapolismäst. vid polismynd. i Kramfors,
    26 juni 1986 förordnat avd.dir. vid rikspolisstyrelsen Birger Hjert att inneha en personlig tjänst som bitr. länspolismäst. vid polismynd. i Karlstad samt
    24 juli 1986 förordnat polisint. vid polismynd. i Helsingborg Roar Onsö att vara polisöverint. vid polismynd. i Gbg.

 

Åklagarmyndigheterna. Regeringen har
    10 juli 1986 utnämnt chefsåkl. vid åkl.mynd. i Norrköpings dt Bengt-Göran Carlsson att vara chefsåkl. vid åkl.mynd. i Gbgs dt.

 

Brottsförebyggande rådet. Regeringen har
    11 juni 1986 förordnat avd.dir. Jerzy Sarnecki att vara byråchef vid brottsförebyggande rådet.

 

Försäkringsrätterna. Regeringen har
    10 juli 1986 utnämnt försäkr.rättsrådet och vice ordf. på avd. i försäkringsrätten f. Södra Sverige Barbro Stenstad att vara förs.rättsråd och ordf. på avd. i förs.rätten samt
    s.d. utnämnt ass. i Svea hovr. Anna-Karin Lundin att vara förs.rättsråd och ordf. på avd. i förs.rätten f. Norra Sverige.

 

I detta häfte (s. 401-476) har medverkat bl. a.

 

Eva Johanson, överläkare vid statens rättspsykiatriska klinik i Umeå
Tor Sverne, justitieombudsman
Kent Källström, högskolelektor vid universitetet i Uppsala
Henry Montgomery, kammarrättspresident i kammarrätten i Stockholm
Erland Conradi, f. d. justitieråd, ordförande i brottsskadenämnden
Rolf Nöteberg, chefsrådman vid Stockholms tingsrätt
Per Sjöblom, kammarrättsassessor i kammarrätten i Stockholm
Björn Edqvist, kanslichef i riksdagens justitieutskott