Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    25 okt. 1985 förordnat kammarrättsrådet Margit Kärrström att vara expert i utredningen om barnens rätt,
    1 nov. 1985 förordnat hovr.ass. Bengt Sagnert att vara sekr. i utredningen om TVövervakning,
    12 nov. 1985 förordnat hovr.ass. Hans Strandberg att biträda i justitiedep:t som sakk., 15 nov. 1985 förordnat dep.rådet Sten Heckscher och stadssekr. Torsten Lilja att vara sakkunniga i utredningen om TV-övervakning,
    s.d. förordnat utredn.sekr. Gösta Karlsson att vara expert i röstvärdeskommittén, s.d. förordnat bankjuristen Olof Lydén, hovr.ass. Sten Pålsson och kanslichefen Eric Sehlin att vara experter i förmynderskapsutredningen,
    21 nov. 1985 förordnat hovr.ass. Bo Blomquist att biträda i justitiedep:t som sakk.,
    26 nov. 1985 förordnat sociologen Marie Torstensson att vara expert i rättshjälpskommittén,
    s. d. förordnat 1 :e länsass. Claes-Herman Scheutz att vara expert i utredningen om TVövervakning samt
    4 dec. 1985 förordnat just.rådet Staffan Magnusson att vara särskild utredare i förmynderskapsutredningen.

 

Kommunikationsdepartementet. Regeringen har
    28 nov. 1985 förordnat dep.rådet i justitiedep:t Peter Löfmarck att vara rättschef i kommunikationsdep:t.

 

Arbetsmarknadsdepartementet. Regeringen har
    31 okt. 1985 förordnat chefen för Malmfältsdelegationen Ulf Westerberg att vara statssekreterare i arbetsmarknadsdep:t.

 

Industridepartementet. Regeringen har
    14 nov. 1985 förordnat direktören och chefen för nämnden för statens gruvegendom Olof Rydh att vara statssekreterare i industridep:t.

 

Högsta domstolen. Regeringen har
21 nov. 1985 förordnat just.rådet Olof Höglund att vara ordförande i högsta domstolens. d. förordnat just.rådet Lars Welamson att vara ordf. på avd. i högsta domstolen samt
    19 dec. 1985 förordnat ass. i Svea hovr. Carl-Axel Tidblom, ass. i Göta hovr. Toni Radtke och ass. i hovr. f. Västra Sverige Hans Andrén att fullgöra göromål som ank. på innehavare av tjänster som rev.sekr.

 

Riksåklagaren. Regeringen har
    12 dec. 1985 förordnat docenten, jur. dr Dag Victor att vara byråchef hos riksåklagaren.

 

Bostadsdomstolen. Regeringen har
    19 dec. 1985 förordnat t. f. bostadsdomaren, ass. i Svea hovr. Claes Örn att vara lagfaren ledamot i bostadsdomstolen.

 

Arbetsdomstolen. Regeringen har
    21 nov. 1985 förordnat just.rådet Olof Bergqvist att vara ordf. i arbetsdomstolen och chef för domstolen i administrativt hänseende.

 

Försäkringsöverdomstolen. Regeringen har
    5 dec. 1985 utnämnt byråchefen hos riksdagens ombudsmän, hovr.rådet i hovr. f. Västra Sverige Marja Regner och ass. i Svea hovr. Stig Jansson att vara försäkringsdomare i försäkringsöverdomstolen.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    14 nov. 1985 till hovr. lagmän i Svea hovr. utnämnt ordf. i arbetsdomstolen Claes Eklundh, dir. för Internationella oljeskadefonden, dep.rådet i justitiedep:t Måns Jacobsson och rättschefen i utbildningsdep:t Arvid Sanmark,

 

Personalnotiser 79    s. d. utnämnt rättschefen i kommunikationsdep:t Sven-Erik Sigfridsson att vara hovr.lagman i hovr. f. Nedre Norrland,
    28 nov. 1985 utnämnt hovr.råden i Svea hovr. Anders Andersson och Ann-Christine Zachrisson att vara hovr. råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr.
    s. d. förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Olof Bremberg att fullgöra göromål som ank. på innehavare av tjänst som hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr.,
    s. d. till hovr.råd i Svea hovr. utnämnt rättschefen vid EFTA, dep.rådet i utrikesdep:t Sven Norberg samt rev.sekr:a Ingemar Rexed och Per Urell,
    s.d. utnämnt ass. i hovr. f. Nedre Norrland Anja Brandoné att vara hovr.råd i hovr. samt
    19 dec. 1985 till hovr.assessorer förordnat, i Svea hovr. fisk:a Agneta Claesson-Norell, Carl-Henrik Ehrenkrona, Arno Lampa, Nils Rekke, Staffan Wahlqvist, Klas Widström och Richard Ljungqvist, i hovr. över Skåne o. Blekinge fisk:a Rolf Håkansson, Khenneth Tallinger och Björn Wendel, i hovr. f. Västra Sverige fisk. Bengt Nilsson, i hovr. f. Nedre Norrland fisk. Åke Eriksson samt i hovr. f. Övre Norrland fisk. Bertil Eriksson.