Nytt justitieråd. Regeringen har utnämnt överdirektören Bo Svensson till justitieråd.
    Bo Svensson är född 1940. Efter jur. kand.-examen 1963 och tingstjänstgöring 1963-67 blev han 1967 fiskal och 1973 assessor i Svea hovrätt. Han tjänstgjorde som sakkunnig i statsrådsberedningen 1970-72 och i justitiedepartementet 1973-75. Han var departementsråd i justitiedepartementet 1975-79. Sedan 1979 är han kanslichef i brottsförebyggande rådet.
    Bo Svensson har flera internationella uppdrag. Han är ordförande i European Committee on Crime Problems (CDPC), som är Europarådets kommitté för brottslighetsfrågor, ordförande i Helsinki Institute Affiliated with the United Nations (HEUNI), som är FN:s kriminalpolitiska institut i Helsingfors, samt ledamot av United Nations Committee on Crime Prevention and Control, som är FN:s kommitté för brottslighetsfrågor.
    Bo Svensson har utgivit flera skrifter inom främst associationsrättens område.

 

Nytt regeringsråd. Regeringen har utnämnt expeditionschefen Reidunn Laurén till regeringsråd.
    Reidunn Laurén är född 1931 i Östersund. Efter jur. kand.-examen 1954 och tingstjänstgöring 1962—65 tjänstgjorde hon 1965 — 66 på advokatbyrå i Östersund och 1967—69 på länsstyrelsen i Jämtlands län. Hon förordnades 1969 till fiskal i kammarrätten i Stockholm och 1972 till regeringsrättssekreterare. Reidunn Laurén var 1972—76 sekreterare i 1972 års skatteutredning, 1976—78 föredragande i riksdagens socialutskott och 1978—80 sakkunnig i arbetsmarknadsdepartementet. Reidunn Laurén utnämndes 1980 till kammarrättsråd i kammarrätten i Sundsvall och är sedan samma år expeditionschef i bostadsdepartementet.
    Reidunn Laurén har varit vice ordförande i arbetsdomstolen och är nu ersättare förvice ordförande i domstolen. Hon är vidare ersättare för vice ordförande i marknadsdomstolen och sedan 1986 ordförande i jämställdhetsnämnden.

 

Ny justitieombudsman. Riksdagen har utsett professor Hans Ragnemalm till justitieombudsman.
    Hans Ragnemalm är född 1940. Han avlade jur. kand.-examen år 1963. År 1970 blev han docent i offentlig rätt vid Lunds universitet. Ragnemalm blev år 1975 biträdande professor och år 1979 professor i offentlig rätt vid Stockholms universitets juridiska fakultet. Sedan år 1984 är han fakultetens dekanus.
    Hans Ragnemalm har av trycket utgivit bl. a. gradualavhandlingen "Förvaltningsbesluts överklagbarhet" (1970), "Extraordinära rättsmedel i förvaltningsprocessen" (1973), "Förvaltningsprocessrättens grunder"(1978; 5:e upp. 1987) samt — tillsammans med Gustaf Petrén — en kommentar till Sveriges grundlagar ("Sveriges grundlagar med tillhörande författningar med förklaringar" 1980).

 

    Justitiedepartementet. Dep. chefen har
    25 juni 1987 förordnat hovr. ass. Lars Lindström att vara bitr. sekr. i parlamentariska kommissionen med anledning av mordet på Olof Palme,
    s.d. förordnat ordf i arbetsdomstolen, hovr. lagm. Claes Eklundh att vara särskild utredare i utredningen om meritvärderingen och domarbanan,
    17 juli 1987 förordnat ass. i hovr. f. Nedre Norrland Gun Löfgren Cederberg att vara rätssakk. i dep:t samt

 

Personalnotiser 643    20 juli 1987 förordnat doc. Leif G. W. Persson att vara särskild utredare i utredningen m. uppdrag att göra en översyn av vapenlagstiftningen m. m. samt 31 aug. 1987 till experter i utredningen förordnat kanslirådet Ulf Berg, överåkl. Stig Jansson, hovr. ass. Claes Kring, polisint. Sven-Bruno Nordenström och fil. dr. Per-Olof Wikström.