74 PersonalnotiserJustitiedepartementet. Dep. chefen har
    18 dec. 1986 förordnat hovr. fisk. Magnus Widebeck att vara bitr. sekr. åt kommissionslagskommittén samt
    30 jan. 1987 förordnat rådm. i Malmö tr. Axel Lundqvist samt ass:a i Svea hovrätt Lars Jansson och Göran Karlstedt att biträda som sakkunniga i dep:t.

 

Kommunikationsdepartementet. Regeringen har
    20 nov. 1986 förordnat dep. sekr. Jan-Olof Selén att vara dep. råd i kommunikationsdep:t.

 

Finansdepartementet. Regeringen har
    6 nov. 1986 förordnat t. f. dep. rådet i finansdep:t Leif Pagrotsky och ass. i kammarrätten i Sthlm Stefan Ersson att vara dep. råd i finansdep:t,
    s. d. förordnat ass. i kammarrätten i Sthlm Per Anders Lindgren att inneha långtidsvik.på en tjänst som dep. råd i finansdep:t,
    s.d. förordnat ass. i hovr. f. Övre Norrland Magnus Lundeberg att vara kansliråd i finansdep:t samt
    18 dec. 1986 förordnat dep. sekr. i fmansdep:t Stefan Sjölander att inneha långtidsvik. på en tjänst som dep. råd i dep:t.

 

Justitiekanslern. Regeringen har
    11 dec. 1986 förordnat den rättssakkunniga i justitiedep:t ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Göran Håkansson att vara byråchef hos justitiekanslern.

 

Rikspolisstyrelsen. Regeringen har
    29 jan. 1987 förordnat polisint. vid polismynd. i Sthlm Kurt Malmström att vara byråchef vid rikspolisstyrelsen.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    27 nov. 1986 utnämnt t.f. hovrättsrådet, tillika vice ordf. på avd., i Svea hovr., hovr. rådet i hovr. Clas Göran Palmgren att vara hovr. råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr.,
    s. d. förordnat t. f. rättschefen i utbildningsdep:t, ass. i hovr. f. Nedre Norrland Anders Holmstrand att fullgöra göromål som ank. på innehavare av tjänst som hovr. råd, tillika vice ordf. på avd., i Svea hovr.,
    11 dec. 1986 utnämnt hovr. rådet i hovr. f. Västra Sverige Birgitta Gislev att vara hovr. råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr.,
    18 dec. 1986 utnämnt ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Lars Eric Håkansson att vara hovr. råd i hovr.,
    8 jan. 1987 till hovr. råd i Svea hovr. utnämnt bitr. kammar sekr. i riksdagen Tom T:son Thyblad och rådm. i Nacka tr Torgil Melin,
    29 jan. 1987 till hovr. lagmän i Svea hovr. utnämnt dir. i världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO) i Geneve, kanslirådet i justitiedep:t Agne Henry Olsson, stf. för ordf. i bostadsdomstolen, bostadsdomaren Lars-Göran Åsbring och lagm. i Sollentuna tr Lars-Olov Hillerudh samt
    5 febr. 1987 utnämnt ass. i hovr. f. Västra Sverige Tore Ljungkvist att vara hovr. råd i hovr.

 

Kammarrätterna. Regeringen har
    29 jan. 1987 utnämnt kammarrättsrådet, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten i Jönköping Lennart Nordbeck att vara kammarrättslagm. i kammarrätten i Göteborg samt
    s. d. utnämnt reg. rättssekr. Kerstin Svensson att vara kammarrättsråd i kammarrätten i Sthlm.

 

Justitiedepartementet. Dep. chefen har
    18 dec. 1986 förordnat hovr. fisk. Magnus Widebeck att vara bitr. sekr. åt kommissionslagskommittén samt
    30 jan. 1987 förordnat rådm. i Malmö tr. Axel Lundqvist samt ass:a i Svea hovrätt Lars Jansson och Göran Karlstedt att biträda som sakkunniga i dep:t.