Länsrätterna. Regeringen har
    8 dec. 1988 utnämnt ass. i kammarrätten i Göteborg Bertil Ekholm att vara rådm. i lr. i Kalmar län,
    15 dec. utnämnt stiftssekr. vid domkapitlet i Härnösand Bert Wiklund att vara rådm. i lr. i Västernorrlands län,
    23 febr. förordnat länsr. ass. i lr. i Kopparbergs län Ingvar Andersson att inneha långtidsvik. som rådm. i lr.,
    20 april utnämnt ass. i kammarrätten i Sthlm Marie-Louise Diurson att vara rådm. i lr. i Sthlms län,
    s. d. utnämnt reg. rättssekr. Björn Zedenius att vara rådm. i lr. i Sthlms län,
    1 juni utnämnt extra chefsrådm. i lr. i Sthlms län Margarethe Sundelin att vara chefsrådm. i lr.,
    s. d. förordnat rådm. i lr. i Sthlms län Bo Holmberg att inneha tidsbegränsat förordnande som chefsrådm. i lr. samt
    s. d. utnämnt reg. rättsekr. Marianne Sturk att vara rådm. i lr. i Sthlms län.

 

Åklagarväsendet. Regeringen har
    19 jan. 1989 utnämnt kammaråkl. vid åkl. mynd. i Sthlm Lage Carlström att vara chefsåkl. vid mynd.,

 

496 Notiser    26 jan förordnat distriktsåkl. vid regionåkl.mynd. i Sthlm Bengt Kulin att inneha långtidsvik. på tjänsten som statsåkl. vid regionåkl. mynd. i Umeå,
    s. d. utnämnt statsåkl. vid regionåkl. mynd. i Gävle Erik Sjöberg att vara överåkl. vid mynd.,
    16 febr. förordnat t f byråchefen hos RÅ, ass. i hovr. f. Nedre Norrland Fredrik Wersäll att vara byråchef hos riksåklagaren,
    27 april förordnat t.d. distriksåkl. vid regionåkl.mynd. i Gävle Birgitta Nygren att vara statsåkl. vid samma mynd.,
    8 juni förordnat statsåkl. vid regionåkl.mynd. i Göteborg Bengt Ivar Olsson att inneha långtidsvik. på tjänsten som överåkl. vid mynd.,
    14 juni utnämnt chefsåkl. vid åkl. mynd. i Uppsala Hans Lindberg att vara överåkl. vid regionåkl. mynd. i Västerås,
    s. d. förordnat rådm. i Malmö tr. Louise Roos att inneha långtidsvik. som byråchef hos riksåklagaren samt
    3 aug. förordnat kammaråkl. vid åkl. mynd. i Sthlm Inger Artin att vara byråchef hos riksåklagaren.
    Riksåklagaren har
    3 jan. 1989 förordnat distriktsåkl. i Sala åkl. dt. Halvard Ahlm att vara chefsåkl. i dt.,
    18 jan. förordnat distriktsåkl. i Huddinge åkl. dt. Kristina Moberg att vara chefsåkl. i Karlshamns åkl. dt.,
    13 april förordnat chefsåkl. vid åkl. mynd. i Lidköping Nils Eilertsson att vara chefsåkl. vid åkl. mynd. i Uddevalla,
    20 juni förordnat distriktsåkl. vid åkl. mynd. i Södertälje Carl-Johan Hertig att vara chefsåkl. vid åkl. mynd. samt
    29 juni förordnat distriktsåkl. vid åkl. mynd. i Karlskrona Åke Mellquist att vara chefsåkl.vid åkl. mynd. i Gällivare.

 

I detta häfte (s. 401—496) har medverkat bl. a

 

Rolf H. Lindholm, ambassadråd vid en svenska FN-delegationen i New York
Percy Bratt, biträdande jurist vid advokatbyrå i Stockholm
Hugo Tiberg, professor vid Stockholms universitet
Kaj Hobér, advokat i Stockholm
Thomas Wilhelmsson, professor vid Helsingfors universitet
Lars Gorton, professor vid Handelshögskolan i Stockholm
Krister Moberg, docent vid Lunds universitet
Anna Hollander, universitetslektor vid Umeå universitet
Giovanni Gozza, advokat i Stockholm
Krister Thelin, assessor i hovrätten över Skåne och Blekinge