Finansdepartementet. Regeringen har
    15 dec. 1988 förordnat dep.rådet i finansdep:t, hovr.rådet i Göta hovr. Anders Nordström att vara finansråd i finansdep:t samt
    22 dec. 1988 förordnat ass. i kammarrätten i Sthlm Peder André att vara dep.råd i finansdep:t.

 

Jordbruksdepartementet. Regeringen har
    12 jan. 1989 förordnat dep.rådet i finansdep:t Bo Jonsson att vara statssekr. i jordbruksdep:t.

 

Arbetsmarknadsdepartementet. Regeringen har
    12 jan. 1989 förordnat dep.rådet i industridep:t Göran Aldskogius att vara dep.råd i arbetsmarknadsdep:t.

 

Miljö- och energidepartementet. Regeringen har
    12 jan. 1989 förordnat avd.chefen vid SMHI Svante Bodin att vara dep.råd i miljö- och energidep:t.

 

Civildepartementet. Regeringen har
    22 dec. 1988 förordnat dep.rådet i justitiedep:t Olof Egerstedt att vara expeditions- och rättschef i civildep:t samt
    12 jan. 1989 förordnat dep.sekr. Lars Eriksson att inneha långtidsvik. på en tjänst som dep.råd i civildep:t.

 

Regeringsrätten. Regeringen har
    19 jan. 1989 förordnat kammarrättsrådet i kammarrätten i Sthlm Curt Berglund att vara kanslichef vid reg. rätten
    Reg.rätten har 14 dec. 1988 förordnat ass. i kammarrätten i Sundsvall Ulla Perttu och länsrättsass. i lr i Södermanlands län Helena Sohl att inneha långtidsvik. på tjänster som reg.rättssekr.

 

Rikspolisstyrelsen. Regeringen har
    1 dec. 1988 förordnat t. f. polismäst. vid polismynd. i Nacka, polisint. vid polismynd. i Huddinge Bengt Frih att vara avd.chef vid rikspolisstyrelsen.

 

Riksdagens ombudsmän har förordnat
    hovr.ass:a Carina Hedbom Blomkvist och hovrättsassessor Lars Clevesköld att vara föredragande hos JO.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    15 dec. 1988 utnämnt hovr.rådet i Svea hovr. Bengt Sjögren och byråchefen hos riksåklagaren Bo Wiegert att vara hovr.råd, tillika vice ordf. på avd. i hovr.,
    s. d. utnämnt exp.chefen i arbetsmarknadsdep:t, ass. i Göta hovr. Erik Lempert samt direktören och chefen f. radionämnden Jan-Olov Swahn att vara hovr.råd i Svea hovr.,
    s. d. utnämnt ass. i hovr. f. Västra Sverige Lennart Morard att vara hovr.råd i hovr. samt
    19 jan. 1989 utnämnt rådm. i Sthlms tr Ingemar Korfitsen att vara hovr.råd i Svea hovr.
    Svea hovr. har 14 dec. 1988 till hovr.assessor förordnat fisk:a Maud Bergkvist, Peter

 

88 PersonalnotiserBorgström, Thore Brolin, Allan Camitz, Lars Kjellman, Harald Nordenson, Krister Tornberg, Lars Werner och Carin Wiklund-Jörgensen
    Göta hovr. har 9 jan. 1989 förordnat fisk. Anders Forsbäck till hovr.ass.
    Hovr. över Skåne o. Blekinge har 25 nov. 1988 förordnat fisk:a Dick Peter Hartman och Gert Råberg till hovr.assessorer.
    Hovr. f. Nedre Norrland har 8 dec. 1988 förordnat fisk. Ulf Stenlund till hovr.ass.
    Hovr. f. Övre Norrland har 12 dec. 1988 förordnat fisk. Henrik Lagergren till hovr.ass.