Personalnotiser

Justitiedepartementet. Dep.chefen har 24 febr. 1995 som rättssakkunnig i dep:t anställt ass. i Svea hovr. Lars Gunnar
Lundh,
16 mars förordnat ass. i Svea hovr. Christina Weihe att vara dep.råd i dep:t, 6 april t. rättsråd i dep:t med placering vid den svenska EG-representationen i Bryssel utnämnt kanslirådet i dep:t, ass. i Svea hovr. Erik Göransson.

Socialdepartementet. Dep.chefen har 16 mars 1995 som rättssakkunnig i dep:t anställt ass. i Kammarr. i Sthlm Carin
Jahn.

Hovrätterna. Regeringen har 9 mars 1995 t. hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i Svea hovr. utnämnt hovr.rådet i hovr. Claes Örn, s. d. t. hovr.råd i Hovr. f. Övre Norrland utnämnt universitetsadjunkten vid Umeå Universitet Susanne Möller.
    23 mars t. fastighetsråd i hovrätterna utnämnt lantmäteridir. Bo Hansson.
Svea hovrätt har 22 mars 1995 t. hovr.ass. förordnat fisk:a Egon Abresparr,
Annika Persson, Kristina Svahn-Starrsjö, Marianne Wasteson o. Lars Werkström.

Kammarrätterna.
    Kammarrätten i Jönköping har t. ass. förordnat 27 dec. 1994 fisk. Susanne

Bagge o. 10 jan. 1995 fisk. Eva Fogelmark.

Riksdagens Ombudsmän har förordnat fr. o. m. 1 jan 1995 föredragande hos JO Carl-Gustaf Tryblom att vik. som byråchef hos JO, fr. o. m. 1 jan. kammarr.ass. Timo Manninen att vara rättsakkunnig föredragande hos JO, fr. o. m. 2 jan. hovr.ass. Anders Bergene att vara rättsakkunnig föredragande hos JO, fr. o. m. 9 jan. hovr.ass. Jakob Hedenmo att vara rättsakkunnig föredragande hos JO.

I detta häfte (s. 269–400) har medverkat bl. a.


Per Henrik Lindblom, professor vid Uppsala Universitet
Peter Borgström, rådman vid Solna tingsrätt Hugo Tiberg, professor vid Stockholms Universitet Anders Eriksson, generaldirektör, säkerhetspolisen
Bertil Bengtsson, professor och f. d. justitieråd

Olle Abrahamsson, kansliråd i justitiedepartementet
Stefan Rubenson, departementsråd i miljödepartementet
Kent Källström, docent vid Uppsala Universitet

Christina Hultmark, jur. dr och universitetslektor i Göteborg
Trond Solvang, Oslo Universitet Maarit Jänterä-Jareborg, docent vid Uppsala Universitet Ola Wiklund, doktorand vid Stockholms Universitet

2 SvJT 1994