Personalnotiser

 

 

Nytt regeringsråd
Regeringen har den 28 januari 1999 utnämnt kammarrättslagmannen i Kammarrätten i Sundsvall Lars Wennerström till regeringsråd. Lars Wennerström förordnades till hovrättsassessor i Hovrätten för Nedre Norrland 1977. Han arbetade under åren 1975–82 på advokatbyrå och som bankjurist. Lars Wennerström utnämndes 1982 till kammarrättsråd i Kammarrätten i Sundsvall och 1988 till kammarrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning i kammarrätten. Sedan 1997 är Lars Wennerström kammarrättslagman i Kammarrätten i Sundsvall.

 

Nytt regeringsråd
Regeringen har den 28 januari 1998 utnämnt justitieombudsmannen Rune Lavin till regeringsråd. Se om Rune Lavin i SvJT 1994 s. 590.

 

Justitiedepartementet.
Regeringskansliet har 12 mars 1999 som rättssakkunnig i departementet anställt hovrättsassessorn i Hovrätten för Västra Sverige Viveca Lång, 19 mars som rättssakkunnig i departementet anställt Malin Bonthron, 9 april som kansliråd i departementet anställt rättssakkunnige Thomas Stiber Strömgren.
    Departementschefen har 30 mars 1999 anställt f. d. justitierådet Anders Knutsson som ordförande i kommittén om samordningen mellan skadestånd, försäkringar och andra ersättningsformer vid personskada (Ju 1999: 04).

 

Hovrätterna. Regeringen har 31 mars 1999 till hovrättslagman i Svea hovrätt utnämnt kanslichefen i EG-domstolen Mats Melin.

 

Tingsrätterna. Regeringen har 11 mars 1999 till lagman i Östersunds tingsrätt utnämnt chefsrådmannen Lars-Olof Andersson,

18 mars till rådmän i Stockholms tingsrätt utnämnt revisionssekreteraren Marianne Gauffin, rådmannen i Huddinge tingsrätt Nils Lidbom och t. f. rådmannen i Stockholms tingsrätt Thomas Johansson, s. d. till rådman i Eskilstuna tingsrätt utnämnt hovrättsassessorn i Svea hovrätt Pär Nyberg, s. d. till rådman i Västerås tingsrätt utnämnt rådmannen i Eskilstuna tingsrätt Lars-Johan Eklund, s. d. till rådman i Växjö tingsrätt utnämnt hovrättsassessorn i Hovrätten över Skåne och Blekinge Annika Bläckberg, s. d. till rådman i Örebro tingsrätt utnämnt revisionssekreteraren Lars-Eric Hult, s. d. till rådman i Göteborgs tingsrätt utnämnt rådmannen Mats Sjösten, 25 mars till rådman i Varbergs tingsrätt utnämnt rådmannen i Göteborgs tingsrätt Dick Johansson, 31 mars till lagman i Södertälje tingsrätt utnämnt hovrättsrådet i Svea hovrätt Håkan Envall. Svea hovrätt har 13 januari 1999 till hovrättsassessor förordnat fiskalen Catharina Eriksson,

616 Notiser SvJT 1999 den 10 februari till hovrättassessorer förordnat fiskalerna Monica
Eriksson och Eva Melander, Hovrätten över Skåne och Blekinge har den 12 februari till hovrättsassessor förordnat fiskalen Helena Sjögren, Svea hovrätt har den 10 mars till hovrättsassessorer förordnat fiskalerna Mikael Ekelund, Lena Klintefall och Ulrika Strömbom.

 

Kammarrätterna. Regeringen har 31 mars 1999 till kammarrättslagman i Kammarrätten i Sundsvall utnämnt kammarrättsrådet, tillika vice ordförande på avdelning, i kammarrätten Christer Sjödin.

 

Länsrätterna. Regeringen har 21 januari 1999 till rådman vid Länsrätten i Hallands län utnämnt kammarrättsassessorn Silja Klint, 11 mars till rådman i Länsrätten i Göteborg utnämnt skattedirektören Curt Borglund, 25 mars till rådman vid Länsrätten i Östergötlands län utnämnt rådmannen vid Länsrätten i Mariestad Bo Johansson.

 

Riksdagens ombudsmän. Riksdagens ombudsmän har

7 april 1999 som byråchef hos Riksdagens ombudsmän anställt föredragande hos Riksdagens ombudsmän Agneta Lundgren.

 

Sveriges advokatsamfund. Till nya ledamöter har antagits 12 mars 1999 Claes Aurell, Advokataktiebolaget Affärsjuridik, Göteborg, Conny Boltenstål, Boltenstål Löfgren Advokatbyrå AB, Stockholm, Mats Boman, Advokatfirman Wesslau & Partners HB, Stockholm, Anders Fast, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Stockholm, David Hallinger, Advokaten Kersti Ingmar AB, Malmö, Eva Hammarlund, Advokatfirman Hans Eckervik, Stockholm, Ulf Mellqvist, Gedda & Ekdahl Advokatbyrå, Stockholm, Hans Nordell, Wistrand Advokatbyrå Göteborg HB, Göteborg, Henrik Olsson, Advokatfirma Peter Althin, Benneth Johansson, Ola Salomonsson, Stockholm, Charlie Stenlund, LEGIO Advokatfirma AB, Stockholm, Christer Söderqvist, Juristfirman Christer Söderqvist, Hallstahammar, Bengt Tarre, Swedbergs Advokatbyrå AB, Göteborg, Hampus Vallien, Gedda & Ekdahl Advokatbyrå, Stockholm.

 

 

 

 

I detta häfte (s. 521–616) har medverkat bl. a.

 

 


Rolf Nygren, professor i rättshistoria vid Uppsala universitet
Anne-Marie Pålsson, docent vid nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet
Per Samuelsson, docent i civilrätt vid Handelshögskolan i Stockholm
Nils Wiklund, docent i rättspsykologi, leg. psykolog
Thomas Bull, jur. dr, universitetslektor och lärare i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet
Anders Heiborn, hovrättsassessor, rättssakkunnig i Finansdepartementet

Hans Danelius, justitieråd
Göran Regner, justitieråd
Dag Victor, justitieråd
Gudrun Antemar, rådman vid Stockholms tingsrätt
Ulf Johansson, hovrättsassessor, avd. dir. vid Domstolsverket
Stig Strömholm, professor emeritus och f. d. rektor vid Uppsala universitet