Lagstiftning eller självreglering? OlikaLagstiftning eller självreglering? Olika aspekter på frågan om när och hur lagstiftningsinstrumentet bör användas

 

Detta nummer av tidningen innehåller artiklar med olika infallsvinklar på temat Lagstiftning eller självreglering. Artiklarna utgör bearbetningar av inledningsanförandena vid ett rättssymposium som hölls i november 2000 på Häringe slott. Symposiet var det andra i en serie (jfr SvJT nr 3 för 2000) och anordnades i samarbete mellan Justitiedepartementet, de juridiska fakulteterna och institutionerna samt Svensk Juristtidning.
    Inledningsvis finns ett referat från symposiet. Därefter har artiklarna tagits in i en ordning som motsvarar symposiets uppläggning:

Allmänna och övergripande synpunkter
Miljörätten
Marknadsrätten
Kontraktsrätten
Arbetsrätten

Som framgår av referatet fanns det en bred enighet kring vissa grundregler för användning av lagstiftningsinstrumentet. Men det kunde också konstateras att dessa grundregler inte alltid följs och att mycket i regelsystemet kan förbättras genom noggrannare överväganden på principiell nivå om när och hur lagstiftning bör användas. Redaktionen mottar gärna kommentarer till artiklarna, liksom andra inlägg i frågan om lagstiftning eller självreglering.