Personalnotiser

 

 

Ny president i Hovrätten över Skåne och Blekinge
Regeringen har den 15 mars 2001 utnämnt hovrättslagmannen Lars-Göran Engström till hovrättspresident i Hovrätten över Skåne och Blekinge.

Lars-Göran Engström, som är född 1942, förordnades till hovrättsassessor i Hovrätten över Skåne och Blekinge 1978. Dessförinnan var han sekreterare i Sexualbrottsutredningen 1972–1976 och i Familjelagssakkunniga 1972– 1978. Lars-Göran Engström är sedan 1992 hovrättslagman i Hovrätten över Skåne och Blekinge. Lars-Engström har som expert medverkat i flera statliga utredningar i Justitiedepartementet och Socialdepartementet.

 

 

Justitiedepartementet Svea hovrätt har förordnat fiskalen Susanne Gerland till hovrättsassessor (01-02-07), Regeringskansliet har anställt hovrättsassessorn i Svea hovrätt Camilla Olsson som rättssakkunnig med placering i departementet (0102-26),

Svea hovrätt har förordnat fiskalen Marie-Louise Ollén till hovrättsassessorer (01-03-07). departementssekreteraren Abigail
Choate som kansliråd med placering i departementet (01-02-27),

Kammarrätterna
Regeringen har utnämnt hovrättsassessorn i Göta hovrätt Henrik Ibold som rättssakkunnig med placering i departementet (01-0228),

kammarrättsrådet Leif Nyström till lagman i Kammarrätten i Göteborg (01-03-15). Kammarrätten i Stockholm har förordnat kammarrättsfiskalerna Henrik Lennefeldt och Kristina Jaros Åberg till kammarrättsassessorer (0102-28), hovrättsassessorn i Hovrätten för Västra Sverige Helen Svensson som rättssakkunnig med placering i departementet (01-02-28), hovrättsassessorn i Svea hovrätt Clara Brismar Ahlqvist som rättssakkunnig med placering i departementet (01-02-28), Kammarrätten i Jönköping har förordnat kammarrättsfiskalen Anneli Svensson till kammarrättsassessor (01-03-14). rättssakkunniga Malin Bonthron som kansliråd med placering i departementet (01-03-06).

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt chefsrådmannen Håkan Nyberg till lagman i Varbergs tingsrätt (01-0308)

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt hovrättsassessorn Christer Ranch till hovrättsråd i Hovrätten för Västra Sverige (01-03-08), lagmannen Claes Ljungberg till lagman i Gällivare tingsrätt (01-0308), utredningssekreteraren Arne Åkerström till hovrättsråd i Hovrätten för Övre Norrland (01-03-08). Hyresrådet Hans Henriksson till rådman i Göteborgs tingsrätt (01-0308),

SvJT 2001 Notiser 327 t.f. rådmannen Gunilla Åkerman till rådman i Göteborgs tingsrätt (01-03-08), t.f. revisionssekreterare Nils Bramstång till rådman i Stenungsunds tingsrätt (01-03-08), rådmannen Lennart Nilsson till rådman i Linköpings tingsrätt (0103-08), hovrättsassessorn Jens Mjöberg till rådman i Växjö tingsrätt (01-03-08), tf. rådmannen Helen Persson och hovrättsassessorn Carina Asplin till rådmän i Örebros tingsrätt (01-0308), rådmannen Åsa Liljeroth till rådman i Malmö tingsrätt (01-03-08), hovrättsassessorn Göran Lundahl till rådman i Gotlands tingsrätt (0103-08), juristen Olof Johnson till rådman i Örnsköldsviks tingsrätt (01-03-08), lagmannen Urban Sandén till lagman i Örebro tingsrätt (01-03-15), lagmannen Jan Warén till lagman i Halmstads tingsrätt (01-03-22).

 

Länsrätterna
Regeringen har förordnat lagmannen Bengt Tancred på en tidsbegränsad anställning som lag man i Länsrätten i Mariestad (01-0308).

 

Åklagarväsendet
Riksåklagaren har anställt assistentåklagaren Mats Eriksson som kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Göteborg (01-02-28), assistentåklagaren Jonny Philipsson som kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Linköping (01-0228).

 


Sveriges advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Charlotta Bengtsson, Advokat Torsten Andersson AB, Ängelholm, Sören Birkeland, Advokatfirman Carler AB, Stockholm, Nina Cronstedt, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå AB, Bryssel, Paul Ekstrand, Lidén & Schierenbeck Advokatbyrå AB, Västervik, Torbjörn Hallberg, Advokatfirman Lindahl KB, Helsingborg, Karin Müchler, HB Advokaterna, Gällivare, Eva Möller, Advokatfirman Wagnsson HB, Arlandastad, Charlotte Rudebeck, Handelsbolaget Advokatfirman Västerås Juridiska Byrå, Västerås, Johanna Singvall, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Annika Stanislaus, Advokatfirman Lindström & Partner, Göteborg, Mikael Stenman, Lappmarksjuristen, Lycksele, Thage Stilus, Advokatbyrån Göran Jansén, Motala, Petra Tornefelt, Advokatfirman Gärde & Nordlin KB, Stockholm, Martin Tranälv, Magnusson Wahlin Advokatbyrå AB, Göteborg, (01-02-01), Mats Ericsson, Alrutz’ Advokatbyrå AB, Stockholm, Anna Fernqvist, Hellström & Partners Advokatbyrå HB, Stockholm, Magnus Friberg, Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt Malmö, Malmö, Carl-Fredrik Herslow, Herslow & Holme HB Advokatbyrå, Malmö, Magdalena Hägg, Rydin & Carlsten Advokatbyrå AB, Stockholm, Johan Jacobsson, Advokatfirman Vinge KB, Malmö, Gunilla Josefsson, Archibald Advokatbyrå KB, Stockholm, Staffan Karnå, Advokatfirman Kjällgren AB, Trollhättan, Rolf Kristensson, Elmzell Advokatbyrå HB, Stockholm, Mats Lundström, Advokat Mats Boquist AB, Karlskoga, Katarina Nordblom, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Thomas Nordqvist, Malmströms Advokatbyrå, Jönköping, Anders Polsten, Juristfirman Anders Polsten, Malmö, Greta Rajnak, Bénédict Vidal, Cabinet Carler, Paris, Anna Renman, Holm Advokatbyrå, Stockholm (01-03-01).

 

Universiteten
Rektor vid Uppsala universitet har befordrat Inger Österdahl till professor i folkrätt fr.o.m. den 1 mars 2001 (01-03-08). Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet har utsett Jonas Malmberg till docent i civilrätt fr.o.m. den 24 januari 2001 (01-03-08), Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet har utsett Johan Schelin till docent i civilrätt fr.o.m. den 14 februari 2001 (01-03-08).

 

328 SvJT 2000 I detta häfte (s. 205–328) har medverkat bl.a.

 

 


Carl Josefsson, rättssakkunnig i Justitiedepartementet
Claes Peterson, professor vid Stockholms universitet
Per Molander, tekn.dr, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle
Anne-Marie Pålsson, docent vid Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet
Lars Haglind, kanslichef i Riksdagens lagutskott
Eivind Smith, professor vid Institutet för offentlig rätt i Oslo
Lena Gipperth, jur.dr vid Rättsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet
Lars Jonson, f.d. regeringsråd, f.d. ordförande i Marknadsdomstolen
Ulf Bernitz, professor vid Stockholms universitet
Dag Mattsson, departementsråd i Justitiedepartementet
Ann Numhauser-Henning, professor vid Lunds universitet