Personalnotiser

Nytt justitieråd
Regeringen har den 14 juni 2001 utnämnt expeditionschefen Lars Dahllöf till justitieråd. Lars Dahllöf, som är född 1946, har en gedigen bakgrund som jurist inom den högsta statsförvaltningen och näringslivet. Lars Dahllöf blev fiskal i Svea hovrätt 1977. Åren därefter var han utredningssekreterare i Miljöskyddsutredningen. 1979 anställdes han i Justitiedepartementet som informationssekreterare och rättssakkunnig. Han utnämndes till kansliråd vid grundlagsenheten 1985. Därefter tjänstgjorde han som juridisk direktör vid dåvarande Sveriges Kemiska Industrikontor. 1990–1998 var han expeditions- och rättschef i Miljödepartementet. Sedan 1998 är han expeditionschef i Justitiedepartementet. Lars Dahllöf har därtill anlitats som sakkunnig och expert i olika statliga utredningar. Han har också haft olika styrelse- och kommittéuppdrag. Lars Dahllöf tillträder som justitieråd den 1 september 2001.

Nytt regeringsråd
Regeringen har den 29 juni 2001 utnämnt lagmannen Carina Stävberg till regeringsråd. Carina Stävberg, som är född 1945, förordnades till hovrättsassessor i Svea hovrätt 1986. Hon var därefter under flera år rättssakkunnig i Justitiedepartementet. Under åren 1991– 1998 var hon departementsråd i samma departement. Carina Stävberg är sedan 1998 lagman i Södra Roslags tingsrätt.

Nytt regeringsråd
Regeringen har den 29 juni 2001 utnämnt chefsrådmannen Eskil Nord till regeringsråd. Eskil Nord, som är född 1951, förordnades till kammarrättsassessor 1984. Han arbetade därefter under flera år som rättssakkunnig på skatteavdelningen i Finansdepartementet och år 1990 utnämndes han till kansliråd på rättssekretariatet. Eskil Nord är sedan december 1996 chefsrådman i Länsrätten i Stockholm.

634 Notiser SvJT 2001Justitiedepartementet
Regeringskansliet har anställt rättssakkunnige Thomas Johansson som kansliråd med placering i departementet (01-06-15), kansliråden Monika Sörbom, Roger
Petersson och Peter Bringle som ämnesråd med placering i departementet (01-06-18), rättssakkunniga Fredrik Ludwigs och Mikael Gulliksson som kansliråd med placering i departementet (0106-18), rättssakkunnige Niclas Falkendal som kansliråd med placering i departementet (01-06-20), rättssakkunniga Ann-Christin Lövgren som kansliråd med placering i departementet (01-06-21), kanslirådet Monica Helander som ämnesråd med placering i departementet (01-06-25), rättssakkunniga Maria Kelt, Håkan
Friman och Lotta Gustavsson som kansliråd med placering i departementet (01-06-25), rättsrådet Ulrika Ihrfelt som ämnesråd med placering i departementet (01-06-26), departementssekreterarna Astrid Utterström Agne Pettersson och Sophie Nordström som kansliråd med placering i departementet (01-06-26). Departementschefen har anställt Jur.dr Olle Lundin som sekreterare i utredningen om kommuners och landstings beslutfattande vid extraordinära fredstida händelser i samhället (Ju 2001:04) (01-05-31), hovrättsassessorn i Göta hovrätt Ulf Ljungdahl som sekreterare i utredningen om utökade rättsliga förutsättningar för kommunalt samarbete över riksgränsen (Ju 2001:05) (01-06-18), hovrättsrådet i Svea hovrätt Petra Lundh som sekreterare och tillika chef för kansliet i kommittén för översyn av polisens arbete för att säkra ordningen, värna demonstrationsfriheten och stärka den enskildes rättstrygghet i samband med stora evenemang (Ju 2001:08) (0107-05), hovrättsassessorn i Hovrätten över Skåne och Blekinge Ulf Ahlström och kammarrättsassessorn i Kammarrätten i Göteborg Kristina Aurell som sekreterare i Kommundemokratikommittén (Ju 2000:03)(01-07-05), hovrättsassessorn i Hovrätten över Skåne och Blekinge Catharina Kihlefelt Bondesson som sekreterare i utredningen om översyn av prisinformationslagen (Ju 2001:06) (01-0705), hovrättsassessorn i Hovrätten över Skåne och Blekinge Kristina Andersson som sekreterare i kommittén om tillsynen över polis- och åklagarväsendet m.m. (Ju 2000:15) (01-0705).

Regeringsrätten
Regeringen har förordnat regeringsrådet Leif Lindstam att vara ordförande på avdelning i Regeringsrätten (01-07-19).

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt hovrättsrådet, tillika vice ordförande på avdelning Ulla Erlandsson att vara lagman i Svea hovrätt (0106-20), kanslirådet Monika Kämpe, utredningssekreteraren Kerstin Gynning Elserth, departementsrådet Lars Dirke och rättssakkunniga Ulrika Beergrehn att vara hovrättsråd i Svea hovrätt (01-07-19). Svea hovrätt har förordnat fiskalerna Kenneth Edgren och Charlotte Hellner till hovrättsassessorer (01-0530).

Kammarrätterna
Regeringen har utnämnt kammarrättsrådetPer Ove Svensson att vara kammarrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning, i Kammarrätten i Göteborg (01-07-19). Kammarrätten i Stockholm har förordnat fiskalerna Kirsi Laakso Utvik, Wenche Malmquist och Göran Wickström till kammarrättsassessorer (01-05-30), Kammarrätten i Jönköping har förordnat fiskalerna Camilla Adolfsson och Magnus Hansson till kammarrättsassessorer (01-06-20).