Notiser

 

 

 

Nytt justiteråd
Regeringen har den 28 oktober 2010 utnämnt kammarrättslagmannen Helena Jäderblom till justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen. Helena Jäderblom är sedan 2007 kammarrättslagman i Kammarrätten i Stockholm. Hon har dessförinnan varit chefsrådman i Länsrätten i Stockholms län och arbetat på Justitiedepartementet, först som rättssakkunnig, kansliråd och ämnesråd på grundlagsenheten och sedan som departementsråd och chef för nådeenheten. Hon har varit utredare, sakkunnig och expert i statliga utredningar som Förtroendeutredningen och Målutredningen. Helena Jäderblom tillträder den 1 mars 2011.

 

Nytt justiteråd
Regeringen har den 16 december 2010 utnämnt hovrättslagmannen Martin Borgeke till justitieråd. Martin Borgeke är hovrättslagman i Hovrätten över Skåne och Blekinge sedan 1998. Han var dessförinnan hovrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning, på samma hovrätt från 1995. Under perioden 1992–1995 var han rådman vid Malmö tingsrätt och han arbetade 1990–1992 som handläggare på Justitiedepartementets straffrättsenhet. Martin Borgeke är vice auditör vid Södra skånska regementet. Han har deltagit i flera statliga utredningar, bland annat som särskild utredare och kommittéordförande. Sedan 2009 är han juris hedersdoktor vid Uppsala universitet.

 

 

Justitiedepartementet
Regeringen har utnämnt justitierådet Marianne Lundius att vara justitieråd tillika ordförande i Högsta domstolen (2010-12-16), regeringsrådet Sten Heckscher och chefsjustiteombudsmannen Mats Melin att vara justitieråd tilllika ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen (2010-12-16), justitierådet Dag Victor att vara justitieråd tillika avdelningsordförande i Högsta domstolen (2010-12-16),regeringsrådet Susanne Billum att vara justitieråd tillika avdelningsordförande i Högsta förvaltningsdomstolen (2010-1216), regeringsråden Gustaf Sandström, Marianne Eliason, Karin Almgren, Nils Dexe, Eskil Nord, Carina Stävberg, Peter Kindlund, Lennart Hamberg, Anna-Karin Lundin, Annika Brickman, Margit Knutsson, Henrik Jermsten, Kristina Ståhl, Olle Stenman, Anita Saldén Enérus samt Erik Nymansson att vara justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen (2010-12-16).

SvJT 2011 Personalnotiser 125 Hovrätterna
Regeringen har utnämnt kammarrättsrådet, tillika vice ordförande på avdelning, Charlotta Riberdahl att vara lagman i Göta hovrätt (2010-11-11), rådmannen Birgitta Bylund
Uddenfeldt samt hyresråden Gunilla Lundholm och Eywor Helmenius att vara hovrättsråd i Svea hovrätt (2010-12-02), rådmannen Lars Henriksson att vara hovrättsråd i Hovrätten över Skåne och Blekinge (2010-1202), rådmännen Peter Islander och Helena Josefsson att vara hovrättsråd i Hovrätten för Västra Sverige (2010-12-02), miljödirektören Mikael Schultz att vara miljöråd i Svea hovrätt (2010-12-16), hovrättsråden Eva Lönqvist och Gunnel Alenbratt att vara hovrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning, i Hovrätten för Västra Sverige (2010-12-16), rättssakkunniga Ulrika Tyrén att vara hovrättsråd i Göta hovrätt (2010-12-16), extra åklagaren Henrik Fernqvist, docenten Ola Zetterquist och tf. rådmannen Johanna Hagman att vara hovrättsråd i Hovrätten för Västra Sverige (201012-16). Göta hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Céline Holmberg till hovrättsassessor (2010-1026), hovrättsfiskalen Olle Bergsten till hovrättsassessor (2010-10-28, Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Niklas Schüllerqvist till hovrättsassessor (201011-08), hovrättsfiskalen Linda Mohlin till hovrättsassessor (2011-01-01). Hovrätten över Skåne och Blekinge har förordnat hovrättsfiskalen Hanna Svensson till hovrättsassessor (2010-1101).


    Hovrätten för Västra Sverige har förordnat hovrättsfiskalerna Cecilia Hennig, Anna Hannell, Therese Hansson och Ulrika Ahlsén till hovrättsassessorer (2010-11-12).

 

Kammarrätterna
Regeringen har utnämnt kammarrättsrådet, tillika vice ordföranden, Gertrud Forkman att vara kammarrättslagman i Kammarrätten i Jönköping (2010-1209). Kammarrätten i Jönköping har utnämnt kammarrättsfiskalen Elin Kristensson till kammarrättsassessor (2010-11-01). Kammarrätten i Göteborg har förordnat kammarrättsfiskalen Maria
Boshnakova till kammarrättsassessor (2010-11-25).

 

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt rådmannen Lotten Ögren, kronofogden Ulf Wredlert, rättssakkunniga Maria Edwardsson och adjungerande ledamoten Charlotte Dahl att vara rådmän i Solna tingsrätt (2010-11-18), advokaten Johan Nordgren att vara rådman i Västmanlands tingsrätt (2010-11-18), rådmannen Mats Orstadius att vara rådmän i Linköpings tingsrätt (2010-11-18), rådmannen Gunilla Åkerman att vara rådman i Vänersborgs tingsrätt (2010-11-18), rådmannen Anders Alenskär att vara rådman i Umeå tingsrätt (2010-11-18), enhetschefen Henrik Bergström att vara miljöråd i tingsrätterna (2010-11-18), lagmannen Lars-Erik Bergström att vara lagman i Falu tingsrätt (2010-11-25),

126 Notiser SvJT 2011 rådmannen Erik Brattgård att vara chefsrådman i Uppsala tingsrätt (2010-11-25), chefsjuristen Jörgen Nilsson att vara chefsrådman i Göteborgs tingsrätt (2010-11-25), rådmannen Catharina Barketorp att vara chefsrådman i Solna tingsrätt (2010-12-16), kammaråklagaren Björn Danielsson att vara rådman i Skaraborgs tingsrätt (2010-12-16), miljö- och laboratoriechefen Catharina Hederström att vara miljöråd i tingsrätterna (2010-1216). Regeringen har anställt föredraganden Daniel Svensson på en tidsbegränsad anställning som rådman i Ystads tingsrätt (2010-11-18).

 

Förvaltningsrätterna
Regeringen har utnämnt verksamhetsspecialisten Britt
Dahlin att vara rådman i Förvaltningsrätten i Luleå (2010-12-16). Regeringen har anställt utredningssekreteraren Magnus Lundberg, kompetensutvecklaren Eva Bertelsen samt kammarrättsassessorerna Karin Johansson och Henric Dunnington på tidsbegränsade anställningar som rådmän i Förvaltningsrätten i Göteborg (2010-11-18).

 

Arbetsdomstolen
Regeringen har utnämnt ordföranden i Arbetsdomstolen Michaël Koch att vara ordförande tillika chef i Arbetsdomstolen (2010-12-16).

 

Marknadsdomstolen
Regeringen har utnämnt ordföranden i Marknadsdomstolen Christer Fallenius att vara ordförande tillika chef i Marknadsdomstolen (2010-12-16).

 

 

Patentbesvärsrätten
Regeringen har utnämnt patenträttsrådet Per Carlson att vara patenträttsråd tillika ordförande i Patentbesvärsrätten (2010-12-16), patenträttsrådet Rune Näsman att vara patenträttsråd tillika vice ordförande i Patentbesvärsrätten (2010-12-16).

 

Hyresnämnderna
Regeringen har utnämnt advokaten Jenny Sigurdsson att vara hyresråd i Hyresnämnden i Västerås (2010-12-16). Regeringen har anställt lagmannen Stefan Strömberg en tidsbegränsad anställning som chef i Hyresnämnden i Göteborg (2010-12-22).

 

Polisväsendet
Regeringen har anställt Klas Friberg som rikskriminalchef (2010-11-25).

 

Universiteten
Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet har antagit Maria Bergström som docent i europarätt (2010-11-18).

 

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Lina Agrell, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm, Maria Albansson, KLA-Karlerö Liljeblad Advokatbyrå HB, Stockholm, Andreas Bérczy, Advokatfirman Wilensky & Partners HB, Malmö, Fredrik Ulvenfalk Berg, Andersson Gustafsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Johan Bergman, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Anders Bergsten, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Johan Bergstrand, Advokatfirman Fylgia KB, Stockholm, Anna Bokström, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Anna Jussil Broms, Advokatfirma DLA Nordic

SvJT 2011 Personalnotiser 127 KB, Stockholm, Lukas Dalén, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Fredrik Elmér, G Grönberg Advokatbyrå AB, Stockholm, Mattias Granberg, Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg AB, Uddevalla, Hans Hedkvist, MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Stockholm, Emmelie Hedman, Falkenborn Advokatbyrå AB, Stockholm, Marthin Högsten, C J Advokatbyrå AB, Stockholm, Kristoffer Jacobsson, Gärde Wesslau Advokatbyrå i Jönköping HB, Jönköping, Patrik Kalman, Trägårdh Advokatbyrå AB, Malmö, Ebba Lanner, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Charlotte Lundqvist, Advokatbyrån Ranstam & Partners AB, Malmö, Ann-Sofie Björkhammar Magneson, Advokatfirman Hammar KB, Trollhättan, Andreas Mattsson, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Charlotte Rifall, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm, Sebastian Scheiman, Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm, Jessica Schönning, Setterwalls Advokatbyrå AB, Stockholm, Ulf Setterud,
Kihlstedts Advokatbyrå HB, Linköping, Inga-Lill Staffansson, Advokatfirman Bo Nilsson AB, Katrineholm, Martin Ulfson, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Malin Wallin, MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Stockholm, Martin Åberg, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm (2010-11-12). Anna Beck-Friis Arp, Herslow & Holme HB Advokatbyrå, Malmö, Anders Endsjö, Juristdomänen Sverige AB, Stockholm, Emma Fredberg, Setterwalls Advokatbyrå AB, Göteborg, Björn Jarlvik, Växjö Advokatbyrå AB, Växjö, Charlotte Lells, Advokatfirman Delphi i Göteborg KB, Göteborg, Mikael Nelson, Time Advokatbyrå KB, Stockholm, Frida Olin, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Jesper Schönbeck, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Jamie Stanbury, Setterwalls Advokatbyrå AB, Stockholm, Malin Winbom, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Louise Ahlén (reg. EU-advokat), Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm (2010-12-03).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128 Notiser SvJT 2011 I detta häfte (s. 1–128) har medverkat bl.a.
Olle Abrahamsson, rättschef
Staffan Levén, f.d. hovrättslagman
Fredrik Wersäll, hovrättspresident
Christina Ramberg, professor
Göran Lambertz, justitieråd
Martin Borgeke, justitieråd
Stefan Reimer, chefsrådman
Magnus Ulväng, professor
Kathrin Flossing, riksdagsdirektör
Henrik Fernqvist, utnämnt hovrättsråd
Åke Frändberg, professor emeritus
Fredrik Sjövall, jur. kand.
Petter Asp, professor
Jan Rosén, professor
Johan Munck, f.d. justitieråd