Notiser

 

 

Minnesord över Jörgen Almblad
Överåklagaren Jörgen Almblad avled hösten 2014, 71 år gammal. Efter tingstjänstgöring vid Sollentuna och Färentuna tingsrätt blev han fiskal i Svea hovrätt 1975. Han var sakkunnig i Justitiedepartementet 1976–1981 och deltog då bland annat i beredningen och genomförandet av 1979 års stora länsrättsreform och i Gustaf Hedborgs utvärdering av Domstolsverket och domstolarna. Under 1983 var han tf. departementsråd och chef för domstolsenheten i Justitiedepartementet. Han övergick därefter till åklagarväsendet, där han tjänstgjorde som åtalsbyråchef 1984–89. Under denna tid blev han också välkänd som åklagare i utredningen om mordet på statsminister Olof Palme och en av åklagarna som utförde åtalet mot Christer Pettersson. Sedan följde en tid i polisväsendet, först som ställföreträdande chef för Säkerhetspolisen 1989–1994 och därefter som chef för Rikskriminalpolisen 1994–96. Han återvände sedan till åklagarväsendet, där han 1998 blev biträdande överåklagare och 2007 överåklagare med ansvar för resningsärendena.
    Jörgen Almblad hade alltså en framgångsrik bana inom tre centrala sektorer av rättsväsendet. Orädd och energisk som få tvekade han aldrig att ta sig an nya spännande uppgifter. Vid sidan av sina krävande befattningar tog han på sig också andra uppdrag, där uppgifterna som redaktionssekreterare och redaktör för Svensk Juristtidning förtjänar att särskilt framhållas. Han var redaktionssekreterare från 1976 och redaktör under åren 1984–1990.
    Jörgen Almblad var en kraftfull gestalt med en till synes outtömlig energi. Den som sett honom i sin krafts dagar cykla i ur och skur och året om från bostaden på Lidingö till arbetsplatserna i centrala Stockholm eller hört hans bullrande stämma ge liv åt en stillsam kontorsmiljö insåg att han var en man med särskilda ledaregenskaper. Innerst inne var han samtidigt den evige söderkisen. Han visste hur man under skolrasterna kunde gömma undan växelspettet på 4:ans spårvagn vid ändhållplatsen vid Katarina södra skola och vad detta fick för konsekvenser för trafiken vid Norrmalmstorg. Han visste var på Väddö som det fanns en gammal bilverkstad med ett outsinligt skrotbilslager, där Stockholms raggare brukade köpa reservdelar till sina amerikanare. Han var sina vänners vän, som kunde övertyga och stötta i brydsamma och svåra situationer. De råd han gav kunde man lita på, inte bara för deras klokhet utan också för deras uppriktighet.
    Han var samtidigt en lysande jurist med en utvecklad analytisk förmåga och en suverän språkbehandling. I sin åklagargärning drog han sig inte för att dra argumenten till sin spets, men de var alltid väl underbyggda. Han var en stor förebild för de yngre. Med sin integritet och sitt goda omdöme var det ingen slump att han anförtroddes den hos riksåklagaren nybildade organisationen för behandling av resningsärenden, ett område som då var mycket infekterat.
    Han var också en mycket uppskattad lärare i juridiska ämnen. Genom sin pedagogiska ådra och sin humor fick han snabbt alla kurser övertecknade.

SvJT 2015 Notiser 169 Det är en styrka för det svenska rättsväsendet att det förmår locka till sig människor av Jörgen Almblads kaliber. Det är en stor förmån att ha fått vara hans arbetskamrat! K-G Ekeberg
Stefan Strömberg
Fredrik Wersäll

 

 

 

 

Personalnotiser

 

 

 

 

Hovrätterna
Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Mattias Råbe till hovrättsassessor (2015-01-04), hovrättsfiskalen Alexander Nilsson till hovrättsassessor (2015-01-23), hovrättsfiskalen Madeleine Arpegård till hovrättsassessor (2015-01-24), hovrättsfiskalen Henrik Engvall till hovrättsassessor (2015-01-26), hovrättsfiskalen Tobias Tibell till hovrättsassessor (2015-01-31), hovrättsfiskalen Sofie Strandberg till hovrättsassessor (2015-01-30).

 

Kammarrätterna
Kammarrätten i Göteborg har förordnat kammarrättsfiskalen Alexander Warnolf till kammarrättsassessor (201501-15).

 

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt tf. rådmannen Daniel Samnerud att vara rådman i Södertälje tingsrätt (2015-01-22), justitiesekreteraren Sara Norman att vara rådman i Borås tingsrätt (2015-01-22), chefsrådmannen Catarina Barketorp att vara lagman i Uppsala tingsrätt (2015-01-29), hovrättsrådet tillika vice ordföranden på avdelning Karin Kussak att vara chefsrådman i Stockholms tingsrätt (2015-01-29), departementsrådet Håkan Friman och rådmannen Björn Skånsberg att vara chefsrådmän i Solna tingsrätt (2015-01-29).

 

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Cathrine Abadji, Advokatfirman Lindahl KB, Malmö, Lisa Almgren, Advokatfirman Glimstedt Växjö AB, Växjö, Björn Rundblom Andersson, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Nina Bennet, Advokatfirman Johan Christianson AB, Stockholm, Martin Bjurenlind, Ahlford Advokatbyrå AB, Uppsala, Rasmus Björkman Collin, Crusner Advokatbyrå AB, Borås, Caroline Davidsson, Advokatfirma DLA Nordic KB, Stockholm, Richard Edström, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Anna Ekvall, Juristhuset-Lawhouse Advokatfirman Sjöström AB, Stockholm, Jenny Eliasson, Advokatfirman Lindahl KB, Malmö, Maria Fahlcrantz, Andersson Gustafsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Johan Forsling, Advokatfirma DLA Nordic KB, Stockholm, Johan Furberg, Advokatfirman Westermark Anjou AB, Stockholm, Lisa Gabrielsson, Advokatfirman Westermark Anjou AB, Stockholm, Pamela Hansson, Kastell Advokatbyrå AB, Stockholm, Payam Hatami, Advokaterna Hurtig & Partners AB, Göteborg, Philip
Heilbrunn, MAQS Advokatbyrå Stockholm AB, Stockholm, Ida Hellner, Advokatfirman Heijne AB, Helsingborg, Maria Holmberg, Ponténs Advokatbyrå AB, Eskilstuna, Johan Jernryd, Crusner Advokatbyrå AB, Borås, Georg Jonsson, Ashurst Advokatbyrå AB, Stockholm, Annika Melin Koeppel,

SvJT 2015 Personalnotiser 171 Advokatfirman Lorenius & Partners AB, Stockholm, Jens Kullander, G Grönberg Advokatbyrå AB, Stockholm, Anders Larsson, Göteborgs Advokatbyrå AB, Göteborg, Björn Lind, Gärde Wesslau Advokatbyrå i Jönköping HB, Jönköping, Jonas Lindskog, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Jens Malmqvist, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Janette Olofsdotter Nielsen, Waldenberg Melin Advokatbyrå, Göteborg, Florence Nilsson, Advokatfirman Frenander AB, Örebro, Henrik Olofsson, Rosholm Dell Advokatbyrå AB, Växjö, Anwar Osman, Fria Advokater KB, Stockholm, Peter Ottosson, von Lode advokat ab, Stockholm, Saman Paknejad, Advokaterna Hurtig & Partners AB, Stockholm, Polina Permyakova, Advokatfirman Delphi KB, Stockholm, Christian Reineby, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm, Peter von Salomé, Mannheimer Swarting Advokatbyrå AB, Stockholm, Anders Sannervik, Audere Advokatbyrå AB, Stockholm, Julia Skoog, Skierfe Advokatfirma AB, Stockholm, Sofie Strömberg, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm, Erik Sundgren, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Elsa Svalsten, Advokatfirman Falk, Sjöberg & Partners AB, Stockholm, Patrik Svensson, AdvokatFirman Kronan HB, Kalmar, Gustav Sälgström, Magnusson Advokatbyrå, Stockholm, Robin Söder, Försvarsadvokaterna Stockholm HB, Stockholm, Jens Söderlund, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Thomas Söderqvist, Kriström Advokatbyrå KB, Stockholm, Fredrik Thor, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm, Carolina Walther, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Hanna
Walukiewicz, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Helena
Wanhainen, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Mats Vannefjord, Advokatfirman Landerdahl AB, Västerås, Håkan Weberyd, Optimus Advokatbyrå AB, Stockholm, Sofie Willgottson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Malmö, Sara Zachrisson, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm (2015-01-30).

 

Hyres- och arrendenämnderna
Regeringen har utnämnt rådmannen Birgitta Erlinge att vara hyresråd i Hyres- och arrendenämnden i Malmö (2015-01-22).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

172 Notiser SvJT 2015 I detta häfte (s. 85–172) har medverkat bl.a.
Joakim Nergelius, professor
Claes Sandgren, professor
Thomas Larue, fil. dr
Christina Ramberg, professor
Johan Munck, f.d. justitieråd
Helga Hullmann, rådman
Monica Hall, kanslichef
Bengt Billquist, utskottsråd
Gustaf Almkvist, fiskal
K-G Ekeberg, f.d. lagman
Stefan Strömberg, lagman
Fredrik Wersäll, hovrättspresident