Personalnotiser

 

 

 

Ny justitieombudsman
Den 27 januari 2016 valde riksdagen Stefan Holgersson till ny justitieombudsman. Stefan Holgersson är född 1957 och är sedan 2014 president för Kammarrätten i Jönköping. Dessförinnan var Stefan Holgersson kammarrättslagman, vid Kammarrätten i Stockholm 2011–2014 och vid Kammarrätten i Göteborg 2009–2011. Stefan Holgersson har tidigare varit bland annat departementsråd och chef för enheten för skatteadministration, skatteavtal och tullfrågor på Finansdepartementet. Stefan Holgersson tillträder posten som JO den 1 april 2016.

 

 

 

Hovrätterna
Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Tove Axelsson till hovrättsassessor (2016-01-09), hovrättsfiskalen Olle Nykvist till hovrättsassessor (2016-01-19), hovrättsfiskalen Marie Lifvendahl till hovrättsassessor (2016-01-22), hovrättsfiskalen Emilia Virtanen till hovrättsassessor (2016-02-01), hovrättsfiskalen Halszka Onoszko till hovrättsassessor (2016-02-01), hovrättsfiskalen Eric Åmell till hovrättsassessor (2016-02-01).

 

Kammarrätterna
Kammarrätten i Jönköping har förordnat kammarrättsfiskalen Christina Fränngård till kammarrättsassessor (2016-02-01), kammarrättsfiskalen Jenni Mäkinen Nordquist till kammarrättsassessor (2016-02-01).

 

Hyres- och arrendenämnderna
Regeringen har anställt rådmannen Mattias Nordell på en tidsbegränsad anställning som hyresråd i Hyres- och arrendenämnden i Umeå (2016-01-21).

 

 

 

I detta häfte (s. 89–172) har medverkat bl.a.
Joseph Zamani, jur.kand.
Tormod Otter Johansen, doktorand
Sebastian Wejedal, doktorand
Mattias Derlén, docent
Johan Lindholm, professor
Monica Hall, kanslichef
Bengt Billquist, utskottsråd
Michael Bogdan, professor