Personalnotiser

Regeringskansliet
Regeringen har anställt
Anders Olin att vara departementsråd i Regeringskansliet (2019-01-17).

Hovrätterna
Svea hovrätt har förordnat
hovrättsfiskalen Linn Hamstad till hovrättsassessor (2019-01-14).

Kammarrätterna
Regeringen har utnämnt
kammarrättsrådet Anders Odmark att vara kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Kammarrätten i Sundsvall (2019-01-17), justitiesekreteraren Vanja Marcusson att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Sundsvall (2019-01-17). Kammarrätten i Göteborg har förordnat kammarrättsfiskalen Niklas Karlsson till kammarrättsassessor (2018-1101), kammarrättsfiskalen Maria Bergström till kammarrättsassessor (2018-1124). Kammarrätten i Jönköping har förordnat kammarrättsfiskalen Lina Wiker till kammarrättsassessor (2019-02-01), kammarrättsfiskalen Erik Hannus till kammarrättsassessor (2019-02-01).

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt
chefsrådmannen Nils Cederstierna att vara lagman i Eskilstuna tingsrätt (2019-01-24), chefsrådmannen Monica Felding att vara lagman i Kristianstads tingsrätt (2019-01-24), hovrättsassessorn Lena Nilsson att vara rådman i Vänersborgs tingsrätt (2019-01-24), tekniska rådet Ewa Andrén Holst att vara tekniskt råd i Svea hovrätt (2019-01-24).

Sveriges Advokatsamfund
Till nya medlemmar har antagits
Linn Holmbäck Adelwald, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Charlotte
Andersson, Charlotte Andersson AB, Göteborg, Ana-Maria Barbu (reg. EU
advokat), Bonde Barzey Advokatbyrå AB, Stockholm, Victoria Bergholtz,
Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm, David Bildtsén, Älvstranden Juridik
AB, Ekshärad, Tove Björnström, Norrlandsadvokaterna AB, Luleå, Charlotte
Bourner, Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist AB, Göteborg, Marcus

SvJT 2019 Personalnotiser 187 Brosché, A1 Advokater Kommanditbolag, Stockholm, Victor Ericsson,
Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Daniel Eriksson, Advokatfirma DLA
Piper Sweden KB, Stockholm, Josephine Mattsson Fremling, Front Advokater AB, Göteborg, Victoria Grossmann, Advokatfirman Vinge KB, Malmö, Ina
Gärdlund, Advokataktiebolaget Gärdlund, Norrtälje, Petronella Hallberg,

Advokatfirman Vinge KB, Göteborg, Oscar Heimryd, Fröberg & Lundholm
Advokatbyrå AB, Stockholm, Klara Holm, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Malmö, Anna-Zara Hägglund, Crusner Advokatbyrå AB, Göteborg, Lars Häller, Häller Juridik AB, Trollhättan, Annakarin Jannisa,
Advokatfirman Peter Wanhainen AB, Stockholm, Olof Johannesson, Baker
& McKenzie Advokatbyrå KB, Stockholm, Linn Johansson, Kalmar Advokatbyrå AB, Kalmar, Linnéa Kallhed, Front Advokater AB, Göteborg, Camilla Karapetyan, Advokatfirman Beskow AB, Västerås, Isabelle Klingmyr,
Setterwalls Advokatbyrå AB, Göteborg, Gustav Klingström, Advokatfirman
Aldo AB, Göteborg, Lars Törner Larsson, Wistrand Advokatbyrå Stockholm KB, Stockholm, David Lidén, Advokatfirman Glimstedt Örebro HB, Örebro, Björn Lindroth, Crusner Advokatbyrå AB, Stockholm, Maria
Nilsson, Wigge & Partners Advokat KB, Stockholm, Sofia Nilsson, Wistrand
Advokatbyrå Stockholm KB, Stockholm, Olle Nykvist, Cirio Advokatbyrå AB, Stockholm, Julia Nääs, Wigge & Partners Advokat KB, Stockholm, Katarina Odelberg, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Madeleine Onnela, Stockholms familjerättsadvokat AB, Stockholm, Fredrik
Persson, IAM Advokatbyrå AB, Stockholm, Julia Ragneklint, Adacta
Advokatbyrå AB, Malmö, Daniela Zanetta Raitso, advokat.se ADVOKATSKEPPET AB, Stockholm, Henrik Ramel, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Esra Akay Ranestål, Adjutari Advokatbyrå AB, Uppsala, Emelie Rexelius, Advokatbyrån Gulliksson AB, Malmö, Joanna
Romgard, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Hanna

Rosengren, Advokatfirman Björn Rosengren HB, Stockholm, Malin

Rådström, Advokatfirman Althin HB, Stockholm, Adam Rångemyr,

Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Leonie Selting,

Wollsén Albinsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Nicole Smith, Advokat
firman Sweger & Boström KB, Stockholm, Paulina Tengroth, PG Magnusson Advokatbyrå AB, Göteborg, Sofia Tångelin, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Sofia Dam Wahlin, Advokatfirman Vinge KB, Malmö, Johan Wahlund, Hannes Snellman Advokatbyrå AB, Stockholm, Caroline Alexandersson Vartia, Advokatfirman Delphi i Göteborg KB, Göteborg, Hanna Wingren, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm, Daniel Åstrand, Advokatfirman Törngren Magnell KB, Stockholm, Per Öst, Adacta Advokatbyrå AB, Malmö (2019-01-24).

Notiser SvJT 2019

188

I detta häfte (s. 89–188) har medverkat bl.a.
Anna Wallerman, jur.dr

Karin Wistrand, hovrättsråd och vice ordförande på avdelning

Erik Bogegård, jurist

Kavot Zillén, jur.dr

Lena Marcusson, professor emerita

Malin Brännström, postdoktor

Christina Allard, biträdande professor

Mårten Schultz, professor

Mattias Widlund, advokat

Max Lyles, docent