Personalnotiser

Nya justitieombudsmän
Riksdagen har den 15 maj 2019 valt Katarina Påhlsson och Per Lennerbrant
till nya justitieombudsmän.


    Katarina Påhlsson är född 1961 och arbetar sedan
2015 som hovrättslagman i Svea hovrätt. Innan dess arbetade hon som hovrättslagman i Hovrätten för Västra Sverige. Katarina Påhlsson har också tjänstgjort som rådman och sedermera chefsrådman i Göteborgs tingsrätt. Hon har även deltagit som sekreterare och expert i olika statliga utredningar.

Foto: Tobias Liedholm

Per Lennerbrant är född 1967 och arbetar som chefsrådman vid Stockholms tingsrätt sedan oktober 2018. Dessförinnan arbetade han som lagman vid Eskilstuna tingsrätt. Tidigare arbetade han sammanlagt drygt 14 år i Justitiedepartementet bl.a. som departementsråd tillika chef för enheten för processrätt och domstolsfrågor samt som ämnesråd vid straffrättsenheten.

Foto: Pär Karlsson

Regeringskansliet
Regeringen har anställt
Ida Wettervik att vara departementsråd i Regeringskansliet (2019-06-13).

Åklagarmyndigheten
Regeringen har anställt
Katarina Johansson Welin att vara vice riksåklagare (2019-06-19).

Hovrätterna
Svea hovrätt har förordnat
hovrättsfiskalen Michael Mackiewicz till hovrättsassessor (2019-05-15), hovrättsfiskalen Norah Lind till hovrättsassessor (2019-05-18), hovrättsfiskalen Viktoria Börstell till hovrättsassessor (2019-06-09),

Notiser SvJT 2019

748

hovrättsfiskalen Catrine Manne Rutberg till hovrättsassessor (2019-07-03), hovrättsfiskalen Linnéa Sundqvist Kahles till hovrättsassessor (2019-0706), hovrättsfiskalen Liza Zetterberg till hovrättsassessor (2019-08-01), hovrättsfiskalen Rezanne Marouf till hovrättsassessor (2019-08-16), hovrättsfiskalen Klara Hedlund till hovrättsassessor (2019-08-17). Hovrätten över Skåne och Blekinge har förordnat hovrättsfiskalen Hannah Falkroos till hovrättsassessor (2019-06-01), hovrättsfiskalen Sarah Ossowski Tibell till hovrättsassessor (2019-06-14). Hovrätten för Övre Norrland har förordnat hovrättsfiskalen Sofie Sundström till hovrättsassessor (2019-08-16).

Kammarrätterna
Regeringen har utnämnt
barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman att vara kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Kammarrätten i Stockholm (2019-06-27).

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt
departementsrådet Charlotte Kugelberg att vara chefsrådman i Nacka tingsrätt (2019-05-09), chefsrådmannen Niklas Lind att vara rådman i Luleå tingsrätt (2019-0509), rådmannen Dag Feurst att vara rådman i Nyköpings tingsrätt (2019-0613), extra åklagaren Karoline Magnusson att vara rådman i Ystads tingsrätt (2019-06-13), tf. rådmannen Susanne Söderström Wallin att vara rådman i Ångermanlands tingsrätt (2019-06-13), hovrättsrådet tillika vice ordföranden på avdelning Margareta Hansson att vara chefsrådman i Helsingborgs tingsrätt (2019-06-19), rådmannen Anna Täcklind att vara chefsrådman i Malmö tingsrätt (2019-06-19), ämnesrådet Erland Koch, justitiesekreteraren Linda Stromberg och rådmannen Carl Winnberg att vara rådmän i Stockholms tingsrätt (201906-27), rådmannen Caroline Isaksson att vara rådman i Umeå tingsrätt (2019-0627).

Sveriges Advokatsamfund
Till nya medlemmar har antagits
Björn Andersson, Advokatbyrån Thomas Bodström AB, Stockholm, Robert
Attesjö, Amber Advokater Jönköping KB, Jönköping, Gabriel Barsoum,

Advokatfirman ONYX AB, Stockholm, Jennie Brandt, Advokatfirman
Wåhlin AB, Göteborg, Nedda Daoud, Advokatfirman Kjällgren AB, Troll-

SvJT 2019 Personalnotiser 749 hättan, Filip Eriksson, Setterwalls Advokatbyrå AB, Malmö, Åsa Frii, WERKS Advokater AB, Göteborg, Martina Fältén, Therese Ström Advokatbyrå AB, Stockholm, Malte Hedlund, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, John
Neway Herrman, Advokatfirman Delphi KB, Stockholm, Victor Sand

Holmberg, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Bryssel, Eleonor

Hultberg, Amber Advokater Karlskrona KB, Karlskrona, Jennifer Jankevics,

Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg KB, Stockholm, Hanna

Jonsson, Advokatfirman Glimstedt Växjö AB, Växjö, Rasmus Josefsson,

Sandart & Partners Advokatbyrå KB, Stockholm, Harri Keränen, Advokat
firman Defens AB, Stockholm, Ellen Källström, Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, Luleå, Ludwig Isell Lind af Hageby, Setterwalls Advokatbyrå AB, Malmö, Olle Lindberg, Advokatfirman Kahn Pedersen KB, Stockholm, Sara Lindh, Moll Wendén Advokatbyrå AB, Malmö, Hanna
Loftås, Björkdahl Jansson Advokatbyrå AB, Stockholm, Erik Elgán

Maschmann, Advokatfirman Glendor AB, Stockholm, Oscar Norrfalk,

Walthon Advokater AB, Stockholm, Emil Persson, Advokatfirman af
Klercker AB, Nyköping, Saud Rana, Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Stockholm, Anders Rejdnell, PG Magnusson Advokatbyrå AB, Stockholm, Erik Rosén, Flood Herslow Holme Advokatbyrå AB, Stockholm, Tilda
Kjellerstedt Rosengren, Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm, Gustav

Sandberg, Wistrand Advokatbyrå Göteborg KB, Göteborg, Kristina Stenvall,

Advokaterna Melin & Fagerberg i Göteborg AB, Borås, Sara Söderling,

Setterwalls Advokatbyrå AB, Malmö, Malin Söderqvist, Advokatfirman
Beskow AB, Västerås, Anna Wahlbom, Hamilton Advokatbyrå KB, Stockholm, Johan Wennhag, Appelli Advokater AB, Stockholm, Elisabeth
Werner, Advokatfirman Delphi i Malmö AB, Malmö, Rebecca Wetterling,

Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm, Tobias Widing, Advokatfirman
Frenander AB, Örebro, Denise Voorn, Wistrand Advokatbyrå Stockholm KB, Stockholm, Volkan Yesil, Epsilon Advokatbyrå AB, Stockholm, Anton
Övling, Foyen Advokatfirma KB, Stockholm (2019-05-09) samt
Ponthus Andersson, Hellström Advokatbyrå KB, Stockholm, Lina
Andreasson, Moll Wendén Advokatbyrå AB, Malmö, Sofie Ardenvik,

Advokatbyrån Ulrika Herstedt AB, Malmö, Cherin Awad, Wallin
Advokatbyrå AB, Uppsala, Ronny Dahlberg, Juristhuset i Båstad AB, Båstad, Pontus Danielson, Setterwalls Advokatbyrå AB, Göteborg, Eric Elander
Duque, Kihlstedts Advokatbyrå HB, Norrköping, Åsa Fält, Advokatfirman
Pedersen AB, Stockholm, Sanna Gens, Zedendahl Advokatbyrå Norman AB, Uppsala, Andreas Hallbeck, Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm, Marcus Halling, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm, Felicia Selberg
Indergand, Advokatbyrån Vaziri AB, Stockholm, Gisela Jeppsson, Advokat
byrån Eriksson & Bengtsson AB, Borås, Giedré Jirvell, Mark- & Miljörättsbyrån i Sverige AB, Göteborg, Jeanette Jönsson, Wistrand Advokatbyrå Göteborg KB, Göteborg, Jenny Karlsson, Advokatfirman Abersten Östersund HB, Östersund, Rasmus Kindlund, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Emil Kristoffersson, Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, Östersund, Gustaf Larsson, AdvokatFirman Kronan HB, Oskarshamn,

Notiser SvJT 2019

750

Josephine Lemonte, Setterwalls Advokatbyrå AB, Göteborg, Sara Nyberg,
Advokatfirman af Klercker AB, Nyköping, Miriam Nygren, AE Nyströms
Advokatbyrå AB, Stockholm, Måns Persson, Advokatfirman Delphi i Göteborg KB, Göteborg, Joel Pälvärinne, Göteborgs Advokatbyrå AB, Göteborg, Hanna Reiding, PG Magnusson Advokatbyrå AB, Stockholm, Mikaela Reinhammar, Advokatfirma DLA Piper Sweden KB, Stockholm, Mark Safaryan, Juristhuset-Lawhouse Advokatfirman Sjöström AB, Stockholm, Carl-Philip Scherling, Andulf Advokat AB, Stockholm, Sofia
Schmidt, Advokaterna Liman & Partners AB, Stockholm, Emelie Skoog,

Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Ralph Strandberg,

Terra Advokat AB, Stockholm, Michela Westin Sundberg, Advokatfirman
Cederquist KB, Stockholm, Linnéa Sundheim, Advokatbolaget WIKÖ HB, Uppsala, Kristina Sundström, Advokatfirman Glimstedt Östergötland KB, Linköping, Madeleine Varnäs, A1 Advokater Kommanditbolag, Stockholm, Emmeli Wennström, Cirio Advokatbyrå AB, Stockholm, Jakobs Erik Werf,
Advokaterna Bergh & Staaf KB, Mora, Lena Widman, Advokatfirma
Magnus Dahlgren & Partners AB, Stockholm, Johanna Wärnberg, Hannes Snellman Advokatbyrå AB, Stockholm, Isak Åberg, Fria Advokater KB, Stockholm, Pierre Ågren, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Mattias Örnulf, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå KB, Stockholm (2019-06-13).

Hyres- och arrendenämnderna
Regeringen har utnämnt
Johan Rosén som myndighetschef för Hyres- och arrendenämnden i Stockholm (2019-04-04), Lise-Lotte Norén Wilkens som myndighetschef för Hyres- och arrendenämnden i Göteborg (2019-04-04), Susanne Björkman Ragnarsson som myndighetschef för Hyres- och arrendenämnden i Malmö (2019-04-04). Regeringen har anställt tf. hyresrådet Agneta Staff på en tidsbegränsad anställning som hyresråd i Hyres- och arrendenämnderna i Stockholm (2019-06-13).

I detta häfte (s. 653–750) har medverkat bl.a.
James Hope, advokat

Nils Ivars, jur.kand.

Marta Obminska, jur.kand. och riksdagsledamot

Ulf Bernitz, professor

Michael Bogdan, seniorprofessor

Alexander Hardenberger, doktorand

Jonas Pontén, kanslichef

Miriam Kantor, utskottsråd

Erik Svensson, universitetslektor

Eivind Torp, docent