Personalnotiser

 

 

 

 

Hovrätterna
Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Erik Stålhammar till hovrättsassessor (2020-09-12), hovrättsfiskalen Marcus Winerdal till hovrättsassessor (2020-09-19). Hovrätten över Skåne och Blekinge har förordnat hovrättsfiskalen Pontus Andgren till hovrättsassessor (2020-08-31), hovrättsfiskalen Maria Linnér till hovrättsassessor (2020-09-01), hovrättsfiskalen Daniel Fedeli till hovrättsassessor (2020-09-04).

 

Kammarrätterna
Regeringen har anställt Mari Andersson på en tidsbegränsad anställning som kammarrättspresident i Kammarrätten i Stockholm (2020-09-10).

 

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt Sven-Åke Jansson och Ulla Gustavsson att vara rådmän i Uppsala tingsrätt (2020-09-10), Marlene Forsman att vara rådman i Sundsvalls tingsrätt (2020-09-10), Karin Ahlstrand Oxhamre och Linda Kullberg att vara rådmän i Stockholms tingsrätt (2020-09-17), Per Lagerwall att vara tekniskt råd i tingsrätterna (2020-09-17), Jari Hiltula att vara tekniskt råd i tingsrätterna (2020-09-17).

 

Förvaltningsrätterna
Regeringen har utnämnt Mona Aldestam att vara rådman i Förvaltningsrätten i Falun (2020-09-10).

 

Sveriges Advokatsamfund
Till nya medlemmar har antagits Mustafa Sheikh Abdi, C J Advokatbyrå AB, Stockholm, Joachim Agrell,
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Alexandra Alquist,
Advokatfirman Proforma AB, Lund, Mikael Palm Andersson, Advokatfirman Wåhlin AB, Göteborg, Mayssam Baken, BAAKEN & NYBERG SKÅNE AB, Helsingborg, Helene Berg, Juristfirman Helene Berg AB, Göteborg, Emma Bädicker, Advokatfirman Delphi i Göteborg KB, Göteborg, Peter Bäärnhielm, Wigge & Partners Advokat KB, Stockholm, Joseph
Christenson, Joseph Christenson AB, Västra Frölunda, Sophie Edholm,
Advokatbyrå Prima AB, Borås, Anna Nikolina Erikson, Advokatfirman Lindahl KB, Göteborg, Stina Eriksson, Setterwalls Advokatbyrå AB, Stock-

SvJT 2020 Personalnotiser 819 holm, Oskar Foborg, Frank Advokatbyrå AB, Stockholm, Christian Forslind,
Advokatfirman De Basso AB, Gävle, Olof Forslund, Setterwalls Advokatbyrå AB, Stockholm, Anita Gillior, Chouette advokatbyrå AB, Stockholm, Cecilia
Hagman, Foyen Advokatfirma KB, Göteborg, Sven Häggström, Adacta Advokatbyrå AB, Malmö, Rozalin Inci, Advokatfirman Salmi & Partners AB, Göteborg, Nathalie Jonsson, Front Advokater AB, Göteborg, Åsa Karlsson,
Altrium Advokatbyrå AB, Uppsala, Marcus Karner, Gaestadius advokater KB, Göteborg, Gökhan Kizil, Advokaterna Bergh & Staaf KB, Mora, Henrik af Klinteberg, Advokatfirman VICI AB, Lund, Karin Knihs Krumlinde,
Advokaterna Wikner & Marneros AB, Mora, Erik Lagerlöf, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Carolina Lind, Kanter Advokatbyrå KB, Stockholm, Olof Malmberg, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Louise
Nilsson, Oscarson Advokatbyrå AB, Helsingborg, Ivar Näslund, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Peter Olsson, Flood Herslow Holme Advokatbyrå AB, Malmö, Camilla Orefjärd, Advokatfirman Defens AB, Stockholm, Alva Pennanen, Grey Advokatbyrå AB, Stockholm, Yvette Randquist, Advokatfirman Björn Rosengren HB, Stockholm, Sofia Rasmusson,
Advokatfirma DLA Piper Sweden KB, Stockholm, Christian Rödl (reg. EUadvokat), Advokatfirman Engström & Co AB, Malmö, Fredrik Sandström,
AG Advokat KB, Stockholm, Elsa Segerros, Försvarsadvokaterna Stockholm HB, Stockholm, Peter Stangendahl, Uppsala Juristfirma, Uppsala, Hanna
Stegrell, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Linn Strömberg, Advokatfirman Delphi KB, Stockholm, Victor Stålblad, Bird & Bird Advokat KB, Stockholm, Isabelle Stålhammar, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Gunnar Svedberg, Olof Johan Rågmark Advokatbyrå AB, Stockholm, Cornelia Svensson, Trägårdh Advokatbyrå AB, Malmö, Simon
Söderholm, Bird & Bird Advokat KB, Stockholm, Sofia Timoudas, Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB, Stockholm, Emily Töyrä, Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, Umeå, Joakim Wahlgren, Wigge & Partners Advokat KB, Stockholm, Astrid Wellton, Cirio Advokatbyrå AB, Stockholm, Malin Wållgren, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Jonas
Öjelid, Advokatfirman Glimstedt AB, Göteborg (2020-08-27).

 


Universiteten
Juridiska lärarförslagsnämnden vid Lunds universitet har beslutat att anta Valentin Jeutner som docent i folkrätt (2020-02-10), Jessica Almqvist tillträder en anställning som professor i internationell rätt och mänskliga rättigheter vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet (2020-08-01), Christian Dahlman har av rektor för Lunds universitet utsetts till ny innehavare av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelsers professur till minnet av Samuel Pufendorf under perioden 2020–2024.
    Rektor vid Uppsala universitet har beslutat befordra Rebecca Thorburn
Stern som professor i folkrätt (2020-08-25),

Notiser SvJT 2020

 

820

Uppsala universitet har beslutat befordra Staffan Hindelang fr.o.m. 2020-12-01 som professor i internationell investerings- och handelsrätt (2020-08-25).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I detta häfte (s. 747–820) jämte bilaga (821–1076) har medverkat bl.a.
Henrik Bellander, jur.dr
Niklas Berntorp, advokat
Jakob Heidbrink, docent
Stefan Lindskog, f.d. justitieråd
Linus Örnulf, biträdande jurist
Elisabet Fura, f.d. chefsjustitieombudsmannen
Johnny Herre, justitieråd
Svante O. Johansson, justitieråd