Se riktiga rättegångar på tv? I Sverige är det förbjudet att fotografera och filma i en domstols rättssal (5 kap. 9 § rättegångsbalken). Det kan nämligen störa förhandlingarna och orsaka obehag eller rentav lidande för parter och vittnen. Fotografering och filmande i rättssalarna skulle också kunna påverka personers vilja att delta i förhandlingar exempelvis som vittne.
    På liknande sätt är det sedan länge i flertalet europeiska länder. Men i
Frankrike beslöt parlamentet (Nationalförsamlingen) nyligen att generellt tillåta ljud- och bildupptagning från domstolsförhandlingar. Initiativtagare är justitieministern — den förre stjärnadvokaten Eric DupondMoretti (Frankrikes svar på Johan Eriksson) — och han framhöll i parlamentsdebatten att han ”vill visa sina landsmän hur det döms i franska domstolar” och att detta utgör en garanti för demokratin: äntligen kommer man att tala seriöst om Rättvisan! Enligt ministern blir det inte enbart de stora och uppmärksammade brottmålen som visas på tv utan också vardagsmål som skilsmässor och civila tvister. Alla försiktighetsåtgärder har dock vidtagits när det gäller rätten till egen bild och anonymitetsskydd. Domaren ska också kunna avbryta inspelningen.
    Under debatten i parlamentet var det åtskilliga deltagare från både
höger och vänster som framförde betänkligheter mot förslaget som sades riskera att motverka spontaniteten under förhandlingarna och urarta i en jakt på tittarsiffror och ”juridiskt spektakel”.
    I Sverige verkar utvecklingen märkligt nog gå i motsatt riktning. Förra
året skärptes fotoförbudet i domstolar så att det inte längre är tillåtet att stå utanför en rättssal och fotografera eller filma in i rättssalen när dörren öppnas, något som tidigare inte var ovanligt vid större rättegångar.

Thorsten Cars