Personalnotiser

Ny president i Hovrätten över Skåne och Blekinge
Regeringen har den 3 december 2020 utnämnt
Ylva Norling Jönsson att vara president i Hovrätten över Skåne och Blekinge. Ylva Norling Jönsson är sedan 2009 lagman i Helsingborgs tingsrätt. Dessförinnan var hon chefsrådman i Malmö tingsrätt. Hon är ordförande i Notarienämnden och ledamot i Fideikommissnämnden. Hon har även varit särskild utredare och expert i flertalet statliga utredningar. Ylva Norling Jönsson tillträder som hovrättspresident den 1 mars 2021.

Justitiekanslern
Regeringen har anställt
Anneli Skoglund som byråchef hos Justitiekanslern (2020-12-03).

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt
Petra Bergman, Carina Sjögren, Anders Hübinette och Robert Green att vara hovrättsråd i Svea hovrätt (2020-11-12), Annika Billstein Andersson att vara tekniskt råd i Svea hovrätt (2020-11-12), Jim Karlsson, Petra Schöniger och Magdalena Davidsson att vara hovrättsråd i Göta hovrätt (2020-12-03). Hovrätten för Övre Norrland har förordnat hovrättsfiskalen Elin Wennberg till hovrättsassessor (2020-12-02). Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Sofia Fjelland Witting till hovrättsassessor (2020-12-01), hovrättsfiskalen Kajsa Wållgren till hovrättsassessor (2020-12-05), hovrättsfiskalen Lina Lundgren till hovrättsassessor (2020-12-12), hovrättsfiskalen Philip Forsberg till hovrättsassessor (2020-12-31), hovrättsfiskalen Henrik Starfelt till hovrättsassessor (2021-01-08), hovrättsfiskalen Alexandra Alehammar Wallinder till hovrättsassessor (2021-01-08). Hovrätten över Skåne och Blekinge har förordnat hovrättsfiskalen Erica Hed till hovrättsassessor (2020-10-30), hovrättsfiskalen Adam Westberg till hovrättsassessor (2020-12-17).

Kammarrätterna
Regeringen har utnämnt
Jesper Blomberg att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Jönköping (2020-12-10).

Personalnotiser SvJT 2021 82

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt
Stefan Jansson och Evelina Englund att vara chefsrådmän i Nyköpings tingsrätt (2020-11-12), Daniel Samnerud att vara rådman i Stockholms tingsrätt (2020-11-12), Kai Koskela, Hans Öjemark, Alexander Nilsson och Anna Spinnell att vara rådmän i Södertälje tingsrätt (2020-11-12), Malin Karlsson att vara rådman i Örebro tingsrätt (2020-11-12), Jens Mjöberg att vara rådman i Blekinge tingsrätt (2020-11-12), Anders Söderström och Tony Persson att vara tekniska råd i tingsrätterna (2020-11-12), Daniel Isaksson, Susanne Nordström och Magnus Eklund Fellerfeldt att vara tekniska råd i tingsrätterna (2020-11-12), Ragnar Asklund att vara tekniskt råd i tingsrätterna (2020-11-12), Anita Wennerström att vara tekniskt råd i tingsrätterna (2020-11-12), Johan Kvart att vara lagman i Malmö tingsrätt (2020-12-03), Johan Arvidsson att vara rådman i Gotlands tingsrätt (2020-12-03), Magnus Hansson och Alexander Warnolf att vara rådmän i Växjö tingsrätt (2020-12-03), Karin Friberg att vara rådman i Blekinge tingsrätt (2020-12-03), Catrin Ångman och Rickard Forsgren att vara rådmän i Vänersborgs tingsrätt (2020-12-03), Emma Granberg att vara rådman i Umeå tingsrätt (2020-12-03), Andreas Hedrén att vara tekniskt råd i tingsrätterna (2020-12-03), Henrik Östman att vara tekniskt råd i tingsrätterna (2020-12-03), Jonas Manole att vara rådman i Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen (2020-12-10).

Förvaltningsrätterna
Regeringen har utnämnt
Gunilla Lavås att vara rådman i Förvaltningsrätten i Härnösand (202012-03).

Hyres- och arrendenämnderna.
Regeringen har utnämnt
Lena Peterson att vara hyresråd i Hyres- och arrendenämnden i Malmö (2020-11-12).

Sveriges Advokatsamfund
Till nya medlemmar har antagits
Mattias Pettersson, Arenastadens Advokatfirma AB, Solna (2020-10-09) samt Fabian Bergström, Hestra Advokatbyrå AB, Göteborg, Helena Bjälkemo,
AG Advokat KB, Stockholm, Cecilia Cronqvist, Advokatfirman Vinge KB,
Malmö, Daniel Drott, RosholmDell Advokatbyrå AB, Helsingborg, Carl
Druvefors, Advokat Eva Möller AB, Sollentuna, Elin Etéus, MAQS Advo-

SvJT 2021 Personalnotiser 83 katbyrå Göteborg AB, Göteborg, Martin Forsstedt, Juristbyrån Forsstedt AB, Stockholm, Ali Gjerqek, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Martin Husberg, Trägårdh Advokatbyrå AB, Malmö, Emma Karlsson,
Öresund Advokat Malmö AB, Malmö, Natasha Klintebjer, Advokatfirman
Bastling & Partners AB, Stockholm, Amanda Knutsson, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Gustav Kyringer-Jurell, Westerberg & Partners Advokatbyrå AB, Stockholm, Sara Larsson, Agenda Advokatbyrå AB, Uppsala, Emma Lindh, Fredersen Advokatbyrå AB, Malmö, Andreas Magnusson,
Advokatfirman Wåhlin AB, Malmö, Michael Nevinson, AG Advokat KB,
Stockholm, Lisa Rylander Resvik, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Joanna Romgard, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Madelene Lärfars Rystedt, Advokatfirman Sylwan och FengerKrog AB, Falun, Oscar Rådberg, Advokatfirman Devlet AB, Stockholm, Jenny Strandberg, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Karin Svensson,
Lindskog Malmström Advokatbyrå KB, Stockholm, Veronica Uddsten,

Synch Advokat AB, Stockholm, Martin Walkenfors, Centrumadvokaterna
Syd AB, Bromölla, Linn Wallander, LEGIO Advokatfirma AB, Stockholm, Lena Rönnblad Westrup, Falkenborn Advokatbyrå AB, Stockholm (2020-1106) samt Selma Agopian (reg. EU-advokat), IUNO advokataktiebolag, Stockholm, Sarriy Anani, Advokatbyrån Björn Cinthio AB, Malmö, Niklas Andersson,
Nutänk AB, Varberg, Frida Antier Bandstein, Advokatbyrån Markus
Bergdahl AB, Helsingborg, Frida Bengtsson, IT-advokaterna i Sverige KB, Stockholm, Fanny Berggren, Setterwalls Advokatbyrå AB, Stockholm, Bekime
Besatari, Adacta Advokatbyrå AB, Malmö, Marie-Therése Beudat, Familje
rättsAdvokaten Jurum, Stockholm, Douglas Dahlin, Skarp Advokatbyrå AB, Stockholm, Sepehr Namazi Dalaei, Luterkort Advokatbyrå HB, Malmö, Ellen
Edgren, Setterwalls Advokatbyrå AB, Göteborg, Caroline Hellström Erba,

Advokatfirman Filippa AB, Göteborg, Anders Eriksson, Advokatfirman
Morris AB, Stockholm, Christopher Escalante, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Albin Hallgren, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Ulrika Hedberg, Foyen Advokatfirma KB, Malmö, Axel Hedenqvist, Advokatfirman Salomonsson & Jovicic AB, Stockholm, Sebastian
Hellesnes, Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB, Stockholm,
Oskar Högberg, Advokatfirman Schjødt, Stockholm, Amanda Johnson,
Advokatfirman GUIDE AB, Malmö, Karin Jonsson, Rosengrens Advokat
byrå i Göteborg AB, Göteborg, Arash Khosravi, Advokatbyrån Semper Fidelis AB, Borås, Robert Klackenborn, Ejder Advokatbyrå AB, Göteborg, Linn Leonardsson, Nerle Jonsson Lindeblad Advokatbyrå AB, Helsingborg, Anna Lindsö, Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB, Stockholm, Sara
Lång, Advokatfirman Audere JN AB, Uppsala, Andreas Löfholm, Setterwalls
Advokatbyrå AB, Stockholm, Lina Modig, Advokat Gunilla Olsson AB, Stockholm, Isabell Nielsen, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Anna
Nilsson, Advokat Paula Eninge AB, Karlskrona, Jens Nilsson, Kilpatrick
Townsend & Stockton Advokat KB, Stockholm, Sandra Nilsson,
Advokatfirman Schjødt, Stockholm, Henrik Nordling, MAQS Advokatbyrå

Personalnotiser SvJT 2021 84

Göteborg AB, Göteborg, Jolene Reimerson (reg. EU-advokat), Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Christine Ringborg, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Lina Sandmark, Kompass Advokat AB, Stockholm, Karin Slotte, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Dane Stattin, Advokatfirma DLA Piper Sweden KB, Stockholm, Kristina Svedberg, Advokatfirman Vedin & Thors AB, Örnsköldsvik, Jesper
Thurén, Advokatfirman Zettergren & Lagerkrantz AB, Stockholm, Hanna

Trygg, Wistrand Advokatbyrå Göteborg KB, Göteborg, Jennie Wahlgren,

Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Eddie Wallkvist, AG
Advokat KB, Stockholm, Evelina Stein Wareborn, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå i Jönköping HB, Jönköping, Sanna Widén, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Charlotte Wildig, Advokatfirma DLA Piper Sweden KB, Stockholm, Emma Åkerström, Setterwalls Advokatbyrå AB, Stockholm (2020-12-04).


Universiteten

Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet har beslutat anta

JD Gustaf Wall som docent i förvaltningsrätt (2020-10-20),

JD Annika Nilsson som docent i offentlig rätt (2020-10-20).

I detta häfte (s. 1–84) har medverkat bl.a.
Erik Lidman, jur.dr

Lars Heuman, professor

Johan Adestam, jur.dr

Niklas Arvidsson, docent

Christian Hybbinette, advokat

Michael Nevinson, advokat

Anna Ekström, jur.kand., utbildningsminister

Anna Rogalska Hedlund, jur.kand.

Ove Bring, professor emeritus