Personalnotiser

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt
Åsa Andersson, Magdalena Sivall, Anna-Karin Larsson, Therese Thorblad,
Maria Lindquist McMurray, Sofie Klahr, Christina Blomberg och Peter Lidman

Kittel att vara hovrättsråd i Svea hovrätt (2023-04-13).
Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Theodor Elander till hovrättsassessor (2023-05-02), hovrättsfiskalen Ilona Net till hovrättsassessor (2023-05-03). Hovrätten över Skåne och Blekinge har förordnat hovrättsfiskalen Lovisa Falkman till hovrättsassessor (2023-04-01).

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt
Linn Pantzar och Thomas Lindstam att vara chefsrådmän i Västmanlands tingsrätt (2023-04-13).

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits
Moa Almquist, Advokatfirman Delphi i Malmö AB, Malmö, Oskar Arndt, Synch Advokat AB, Stockholm, Anna Berglund, Setterwalls Advokatbyrå AB, Stockholm, Tobias Björklund, Setterwalls Advokatbyrå AB, Stockholm, Nicole Cai, Advokatfirma DLA Piper Sweden KB, Stockholm, Elin Carlsbecker, Advokatfirman Aldo AB, Göteborg, Gona Chalak, Mirlex Advokatbyrå AB, Örebro, Olivia Cromwell, WERKS Advokater AB, Göteborg, Madelene Dahl, Advokatfirman Helios AB, Stockholm, Henrik Davidsson, Setterwalls Advokatbyrå AB, Stockholm, Linda Demir, Advokatfirman Sandberg & Partners KB, Norrköping, Fanny Fernlöf, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Hozan Feyzi, Advokatbyrån Novum AB, Eskilstuna, Hannes Hugo-Persson, Advokatfirman Lindgren & von Hofsten AB, Mariestad, Karin Hultgren, MAQS Advokatbyrå KB, Malmö, Anna Johnsson,
Advokatfirma DLA Piper Sweden KB, Stockholm, Linda Jönsjö, Advokat
firman Delphi i Malmö AB, Malmö, Viktoria Karlsson, AG Advokater KB, Stockholm, Therese Karlsson Niska, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Karl Klackenberg, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Linus Larsén, Advokatfirman Delphi KB, Stockholm, Anders Leissner, Advokatfirman Vinge KB, Göteborg, Stina Lundgren, Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, Luleå, Elisa Malm, Advokatfirman Sweger & Boström KB, Stockholm, Agnes Moquist, Advokatfirman Frenander AB, Örebro, Stephanie Moustos, Advokatbyrån Alkmene AB, Stockholm, Mathias Möller,
Centrumadvokaterna Syd AB, Olofström, Vendela Nilert, Advokatfirman
Schjødt, Stockholm, Erik Odelberg, Advokatfirman Schjødt, Stockholm,

Personalnotiser SvJT 2023

614

Cecilia Ogvall, Setterwalls Advokatbyrå AB, Göteborg, Matilda Olsson,
Advokatfirman Aldo AB, Göteborg, Per Pettersson, Rosengrens Advokatbyrå
i Göteborg AB, Göteborg, Cecilia Rådelius, M. Lagerlöfs Advokatbyrå AB, Malmö, Malin Sundberg, Advokatfirman Hammar KB, Uddevalla, Linnéa
Svedberg, Foyen Advokatfirma KB, Stockholm, Joakim Sånglöf, Ramberg
Advokater KB, Stockholm, Oskar Torstensson, Cirio Advokatbyrå AB, Stockholm, Tove Tullberg, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Therese
Ulfvin, Advokataktiebolaget Gärdlund, Norrtälje, Sandra Wessberg, Vasa
Advokatbyrå AB, Stockholm, Imer Yasar, Advokatfirman Schjødt, Stockholm (2023-04-27).

I detta häfte (s. 423–614) har medverkat bl.a.
Marianne Rødvei Aagaard, docent

Torbjörn Ingvarsson, professor

Ludwig Irveland, jur.stud.

Petter Dahl, regelansvarig på BankID

Claes Martinson, professor

Lars Heuman, professor emeritus

Vebjørn Wold, doktorand

Henrik Udsen, professor

Johan Bärlund, professor

Mathias A. Bjerkhaug, bolagsjurist

Ann-Sofie Henrikson, lektor

Lars Evertsson, professor

Charlott Nyman, docent