SOFIA JUNGSTEDT, MALCOLM PETTERSSON & ANNA UPPFELDT, Handbok för notarier — en praktisk vägledning, Norstedts Juridik, 2023, 132 s.

 

Som författare till böckerna Notariebrottmål och Notarietvistemål kastade jag mig med stor nyfikenhet över den nya boken Handbok för notarier. Jag hade höga förväntningar och blev inte besviken. Boken är, precis som framgår av undertiteln, en praktisk vägledning. Och som handbok och praktisk vägledning är boken strålande.
    Mina böcker handlar om målhanteringen för brottmål och tvistemål, särskilt de mål som en notarie på tingsrätt handlägger själv. Bortsett från avsnitt om t.ex. domarrollen, är inte mina böcker inriktade på allt det praktiska runtomkring. Vad innebär det egentligen att vara notarie, hur jobbar man och så vidare. Det är ju egentligen sådant som är svårt i det nya arbetet. På juristutbildningen har man lärt sig den juridiska tekniken, men det svåra som ny notarie är ofta övergripande och praktiska frågor som man inte fått utbildning i.
    Vid introduktion av alla nyanställda har chefer och medarbetare ett stort ansvar. Den stora delen av upplärningen av en ny notarie behöver notariekollegorna hålla i. Det finns ofta nedskrivna handläggningsrutiner, men dessa kan omöjligen innehålla allt. De äldre kollegornas muntliga genomgångar är därför nödvändiga.
    Nackdelen med den muntliga upplärningen är att frågor kan missas. Dessutom kan det vara svårt att komma ihåg allt som har sagts. Den nya boken är då utmärkt att ha till hands. Jag tänker mig att den nya notarien ska få tid sin första vecka att läsa boken och därefter ha boken för att kunna återgå till. Boken lämpar sig för pärm till pärm-läsning, till skillnad mot den mesta andra juridiska litteraturen som mest används som uppslagsverk.
    Jag har inga invändningar mot något som skrivs i boken. Allt är värdefullt. Om jag ändå ska försöka mig på att ytterligare betona något, så är det att man måste acceptera att man alltid har mer att göra än man hinner med, att det är en sak i taget som gäller samt att man på grund av detta ständigt måste utveckla ett effektivt arbetssätt. Ett konkret råd jag brukar ge till notarier är att efter en förhandling sitta kvar i rättssalen för att göra klart efterarbetet. Det finns alltid andra saker på arbetsrummet som är brådskande, men de får vänta. Det är bättre att i stället göra klart det man håller på med för tillfället. Annars hamnar man lätt i en situation där man har tio ofärdiga saker som det är svårt att komma till skott i. Därmed är inte sagt att man ska skippa bokens råd (s. 43) att ”när du är klar, lägg undan utkastet till nästa dag, eller åtminstone en stund”. Man ska alltså i rättssalen göra allt efterarbete med inriktningen att detta ska bli klart, men dagen därpå titta genom vad man åstadkommit för att göra eventuella förbättringar. Det är lätt att ge råd och självklart finns det en verklighet att förhålla sig till. Man måste hinna äta före nästa förhandling eller vad det nu handlar om. Men utgångspunkten är att följa mitt konkreta råd.
    Handboken kommer som sagt att vara till stor hjälp för de nya notarierna. Alla nya notarier i förvaltningsrätter och tingsrätter bör förses med ett eget exemplar.

 

Lars Holmgård