Kontakta oss

Tf. redaktör och ansvarig utgivare
Thomas Pettersson

 

Redaktionssekrerare
Viktoria Börstell

Elin Tysklind

Redaktionsassistent/webmaster
Linnea Harnesk 


e-postadress till ovanstående personer går enligt standard: fornamn.efternamn[at]svjt.se    
   
Kundtjänst och prenumerationsfrågor 
Svensk Juristtidning 
Box 1994 
751 49 Uppsala 
svjt@iustus.se 
Tel: 018-650 330

ISSN 2002-407X

 

Skrivregler för SvJT

 

Riktlinjer för bedömning av vetenskapliga artiklar (peer review)