Svensk Juristtidning

Svensk Juristtidning (SvJT) grundades 1916 av Tore Almén och Karl Schlyter. Tidningen ges ut av Föreningen för utgivande av Svensk Juristtidning. SvJT är en allmänjuridisk tidskrift med praktiskt verksamma jurister som huvudsaklig målgrupp. Tidningen har särskilt fokus på den juridik som tillämpas i allmän domstol (bl.a. straff- och civilrätt) samt internationell och konstitutionell rätt. Förutom vetenskapliga artiklar publiceras regelbundet artiklar författade av praktiskt verksamma jurister, studentuppsatser, praxissammanställningar, debattartiklar och bokanmälningar. Tidningen kommer ut med tio häften om året varav ett dubbelhäfte. Den finns även tillgänglig i fulltext här på svjt.se och genom rättsdatabaserna Karnov och Zeteo.

Redaktion

hovrättsassessorn Thomas Pettersson (redaktör och ansvarig utgivare)

hovrättsrådet Per Claréus

departementsrådet Tobias Eriksson

advokaten Charlotta Falkman 

professor Mårten Schultz 

byråchefen Hedvig Trost

 

Styrelse

Ordinarie ledamöter

justitierådet Anders Eka (ordförande)

professor Torbjörn Andersson

justitiekansler Mari Heidenborg

departementsrådet Charlotte Kugelberg

professor Christina Ramberg

professor Mia Rönnmar

advokat Martin Wallin

 

Suppleanter

chefsrådmannen Mikael Forsgren

f.d. chefsjustitieombudsmannen Elisabet Fura

justitierådet Helena Jäderblom

vice riksåklagaren Kerstin Skarp

universitetslektorn Christoffer Wong

 

Valberedning

justitierådet Thomas Bull

justitierådet Kerstin Calissendorff

f.d. lagmannen Stefan Strömberg