Prenumerationspriser 2016

 häftenhäften+årsbok
Fullpris650 kr950 kr
Jur.stud.200 kr350 k
Utrikes (exkl. moms)613 kr896 kr

Prenumeration gäller kalenderår och förnyas automatiskt. 
Studerandepriset gäller t.o.m. andra året efter erlagd examen. 
Porto/frakt ingår i prenumerationspriset, för övriga beställningar tillkommer porto/frakt. 
Betalningsvillkor: faktura 30 dagar 

Gör din beställning här!

Vid frågor, kontakta kundtjänst på svjt@iustus.se, telefon 018-650 330 eller fax 018-69 30 99