Festskrift 2016

I anslutning till SvJT:s hundraårsjubileum 2016 publicerades festskriften "Svensk Juristtidning 100 år" under redaktion av föreningens styrelseordförande lagmannen Stefan Strömberg, ämnesrådet Charlotte Kugelberg, professor Petter Asp, justitierådet Anders Eka, professor Boel Flodgren och lagmannen Mikael Mellqvist.

Festskriftens texter kan nås här.