Samerätt

Den 23 januari 2020 avgjorde Högsta domstolen det s.k. Girjasmålet, som rörde frågan om Girjas sameby eller staten hade rätt att upplåta småviltsjakt och fiske på visst område. Målet avgjordes till samebyns fördel. SvJT har genom åren publicerat flera artiklar om samerätt som kan belysa och fördjupa diskussionen.

Nyligen publicerades "Synen på rättskällor inom samerättslig forskning" av Eivind Torp: https://svjt.se/content/synen-pa-rattskallor-inom-samerattslig-forskning

Dessförinnan har följande artiklar publicerats: